Apbalvos bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa „Eiropa skolā” uzvarētājus

08.06.2010

Trešdien, 9. jūnijā, plkst. 13:00 Rīgas domes (Rātslaukums 1) otrajā stāvā atklās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotā bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa „Eiropa skolā” izstādi. Tajā būs aplūkojami visi 434 konkursā iesniegtie darbi – 241 vizuālais darbs un 193 literārie darbi. Labāko darbu autorus un pedagogus svinīgajā pasākumā apbalvot ir uzaicināta izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un VIAA pārstāvji.

Konkursā pirmsskolas un skolas vecuma bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 20 gadiem pauda savu skatījumu uz tēmām „Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem?” un „Ja pasaulē nevaldītu nabadzība”.

Darbu vērtēšanu žūrija sešu cilvēku sastāvā veica divās atlases kārtās. Darbos paustās emocijas un atziņas bija tik aizkustinošas un vērtīgas, ka žūrijas komisija katrā vecuma grupā (5-10 gadi, 11-15 gadi, 16-20 gadi) piešķīra trīs godalgas (1.-3. vieta) un vairākus atzinības rakstus, turklāt izstādē būs aplūkojami visi konkursā iesniegtie darbi.

Konkursa „Eiropa skolā” mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un cieņu pret kultūras dažādībām Eiropā, sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palīdzību paust personisko attieksmi pret aktuāliem jautājumiem Eiropas kontekstā. Izstādi būs iespējams apmeklēt līdz 12. jūlijam.

Labāko darbu autoru vārdi un apbalvotie darbi no 9. jūnija būs publicēti arī VIAA mājas lapas sadaļā: Eiropa skolā » 2010.gada konkurss

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv