Iespēja pieteikties dalībai Grundtvig darbnīcās

21.07.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) mājas lapā publicējusi jaunāko Grundtvig darbnīcu katalogu. Tajā apkopotas Grundtvig darbnīcas, kas notiks laikposmā no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. augustam. Grundtvig darbnīcas dod iespēju pieaugušajiem piedalīties mācību pasākumos un semināros, kas notiek kādā citā Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Grundtvig darbnīcās kopā darbojas dalībnieki no vairākām ES Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai gūtu jaunu izglītības pieredzi atbilstoši dalībnieku vajadzībām, attīstot katram dalībniekam nepieciešamās prasmes. Grundtvig darbnīcu tēmas var būt dažādas: māksla, kultūra, valodas, zinātne, ekoloģija, pilsonība, starpkultūru dialogs u.c.

Katrā darbnīcā ir 10-20 dalībnieku, darbnīcas ilgums – 5 līdz 10 dienas. Visus dalības izdevumus (ceļa izdevumi, uzturēšanās izmaksas, dalība darbnīcā, apdrošināšana) sedz darbnīcu organizatori. Darbnīcu dalībnieks var būt jebkurš pieaugušais, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, neatkarīgi no nodarbošanās. Grundtvig darbnīcās drīkst piedalīties ne biežāk kā reizi divos gados.

Ar Grundtvig darbnīcu katalogu var iepazīties:
http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/grundtvig/grundtvig_darbniicas/?tl_id=2736&tls_id=382

No 2010. gada VIAA nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā. Leonardo da Vinci apakšprogrammas mērķis ir uzlabot profesionālās jeb arodizglītības kvalitāti, Comenius piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai, Erasmus programmas mērķis ir veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, piedāvājot studiju, prakses, docēšanas un apmācību iespēju ārzemēs, savukārt Grundtvig piedāvā starptautiskās sadarbības iespējas pieaugušo izglītībā iesaistītajiem.

  • ES Mūžizglītības programmā ir 33 dalībvalstis:
    27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija;
  • ES kandidātvalstis – Horvātija, Maķedonija, Turcija.

 

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv