ERAF investīcijas profesionālās izglītības iestādēm uzņem apgriezienus

29.07.2010

28. un 29. jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīs vienošanās ar astoņām profesionālās izglītības iestādēm par 11 projektu īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.). Augustā vienošanās plānots noslēgt vēl ar sešām izglītības iestādēm par astoņu projektu īstenošanu.

Šonedēļ vienošanās par finansējuma saņemšanu VIAA slēdz ar Saldus profesionālo vidusskolu, Jāņmuižas profesionālo vidusskolu, Saulaines profesionālo vidusskolu, Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu, Smiltenes Profesionālo vidusskolu, Barkavas arodvidusskolu, Alsviķu profesionālo vidusskolu un Aizkraukles arodvidusskolu, bet nākamnedēļ – ar Jelgavas Amatniecības vidusskolu un Smiltenes tehnikumu.

Projektu īstenošanas gaitā renovēs profesionālās izglītības iestāžu ēkas un būves, kā arī modernizēs mācību aprīkojumu, būtiski uzlabojot kopējo infrastruktūru. Projekti nodrošinās nepieciešamos priekšnoteikumus mūsdienīgu sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanai mehānikas un metālapstrādes, enerģētikas, elektronikas un automātikas, transporta, būvniecības, kokapstrādes, lauksaimniecības, ķīmiskās rūpniecības, tūrisma, tekstilapstrādes, radošo industriju tematiskajās jomās, kā arī bibliotēku, dabas zinātņu kabinetu modernizācijai un izglītības iestāžu pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

„Iespēja saņemt 65 miljonus latu vērtus struktūrfondu līdzekļus ir nozīmīgs atbalsts Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, veidojot mūsdienīgu mācību vidi un materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai, pilnvērtīgai un jauniešus saistošai profesionālai izglītībai. Tas būtiski uzlabos profesionālās izglītības prestižu, kvalitāti un praktiskas apmācības iespējas atbilstoši nozaru vajadzībām, gatavojot speciālistus noteiktas tautsaimnieciskās nozares darba tirgum,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Kopējā projektu īstenošanas summa ir 65 734 044 lati, tai skaitā ERAF līdzfinansējums – 56 773 938 lati un nacionālais publiskais līdzfinansējums – 8 960 106 lati.

Paredzēts, ka projektu īstenošanas gaitā līdz 2013. gadam tiks būtiski uzlabota infrastruktūra 53 profesionālās izglītības iestādēs (no tām vismaz 10 profesionālās izglītības iestādes pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem). Kurzemē atbalstu saņems astoņas profesionālās izglītības iestādes, Latgalē – 11 profesionālās izglītības iestādes, Vidzemē – deviņas profesionālās izglītības iestādes, Zemgalē – sešas profesionālās izglītības iestādes, savukārt Rīgā un tās reģionā – 19 profesionālās izglītības iestādes.

Līdz šim šajā aktivitātē VIAA noslēgusi trīs vienošanās par Ventspils Profesionālās vidusskolas attīstības projektu īstenošanu.


Papildu informācija:


Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv