Latvijas skolas sadarbosies ar izglītības iestādēm visā Eiropā

10.08.2010

Noslēdzoties 2010. gada Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu partnerību projektu konkursam, apstiprinājumu guvis 61 projekts. Tuvāko divu gadu laikā Latvijas vispārējo izglītības iestāžu audzēkņi starptautisku pieredzi gūs visā Eiropā.

Skolu divpusējās partnerības ir divgadīgi projekti starp divām skolām, kur valodas apguves nolūkā skolēnu grupas viesojas viena pie otras. Apmaiņa ilgst vismaz 10 dienas. Skolu daudzpusējās partnerības arī ir divgadīgi projekti, taču tajos ir iesaistītas vismaz trīs skolas no vismaz trīs ES Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Skolu partnerības projektos var piedalīties izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas.

Comenius
skolu partnerību projekti veicina sadarbību starp skolām Eiropā, palīdz skolēniem un skolotājiem gūt jaunas zināšanas, attīsta sociālās prasmes, dod iespēju iepazīt darbu komandā, mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes, iemācīties jaunus  informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas veidus, paplašināt skolēnu un pedagogu redzesloku, kā arī sekmēt svešvalodu apguvi.

Finansējums 1 183 000 eiro apmērā piešķirts 58 daudzpusējo un trīs divpusējo skolu partnerību projektiem. 47 mācību iestādēm katrai piešķirti 21 000 eiro, savukārt 14 iestādēm – katrai 14 000 eiro. Patlaban rezerves sarakstā ir 32 daudzpusējo partnerību projekti un viens divpusējās partnerības projekts. Vērtējot pēc tehniskajiem un partnerības atbilstības kritērijiem, ir noraidīti 9 daudzpusējo partnerību projekti un viens divpusējo partnerību projekts, savukārt 85 skolu partnerības noraidītas finanšu trūkuma un nepietiekamas kvalitātes dēļ. Šī gada konkursā saņemti kopumā 180 skolu partnerību projekti.

Apstiprināto skolu partnerību un rezerves projektu saraksti publicēti: Comenius » Konkursi » Konkursu rezultāti

No 2010. gada Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā. Comenius apakšprogramma piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai.

ES Mūžizglītības programmā ir 33 dalībvalstis:

  • 27 ES dalībvalstis;
  • Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija;
  • ES kandidātvalstis – Horvātija, Maķedonija, Turcija.


Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv