Jaunieši ļoti aktīvi meklē informāciju par tālākās izglītības un karjeras iespējām

11.06.2015

Sākoties izlaiduma sezonai, kas līdzi nes jauniešu izvēles par to, kādu spert nākamo soli savā izglītībā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apkopojusi statistiku par uzturēto interneta resursu – nacionālās izglītības iespēju datubāzi www.niid.lv un www.profesijupasaule.lv apmeklējumu. Secināts, ka ar katru gadu jaunieši šos informācijas resursus iecienījuši arvien vairāk un tiem uzticas. Ikmēneša unikālo apmeklējumu skaits abās vietnēs kopumā sasniedz ap 25 000 reižu.

VIAA administrētās interneta vietnes tiek uzturētas ar mērķi, lai jauniešiem palīdzētu veiksmīgi atrast īsto skolu, iepazīt jaunākās mācību un studiju programmas Latvijā un izpētītu savas nākotnes profesijas ikdienu. Gada griezumā šo iespēju interneta lietotāji izmantojuši aptuveni 270 000 reižu, kas liecina par absolventu uzticēšanos šiem resursiem un pašu motivāciju izmantot labāko pieejamo informācijas bāzi, lai izdarītu svarīgas izvēles par savu tālāko izglītību un profesiju.

Nacionālās izglītības iespēju datu bāzē tiek apkopota informācija par aktuālajām izglītības programmām. Piemēram, šobrīd www.niid.lv apkopojis informāciju par 34 jaunām studiju programmām vai apakšprogrammām, kurās 2015./2016. studiju gadā augstskolas un koledžas aicina iestāties. Visas jaunās programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci īstenošanai jaunos studiju virzienos. Augstākā izglītība nav vienīgā turpmākās izglītošanās iespēja – profesionālās izglītības iestādes piedāvā apgūt profesiju gan pēc pamatskolas, gan pēc vidējās izglītības iegūšanas. Datubāzē iespējams atrast pilnīgu informāciju arī par profesionālo skolu piedāvājumu.

Tāpat www.niid.lv palīdz rast atbildes uz praktiskiem jautājumiem: iestāšanās nosacījumi, vai un kādi iestājeksāmeni ir jākārto, vai programmā ir budžeta vietas, kāda ir mācību maksa, kur atrodas skola un vai tā piedāvā dienesta viesnīcas.

Savukārt interneta vietne www.profesijupasaule.lv ir lielisks palīgs profesiju izvēlē. Šeit jauniešiem būs iespēja virtuāli paciemoties dažādos uzņēmumos, izpētīt savas izvēlētās profesionālās darbības virziena saturu, saprast, kāda ir izvēlētās profesijas pārstāvja ikdiena un pienākumi. Profesiju pasaule sniedz iespēju lasīt intervijas ar 112 dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzināt, kur mācīties, lai apgūtu kādu jaunietim interesējošām profesijām.

 

Informāciju sagatavoja:
Niid.lv un profesijupasaule.lv informatīvās kampaņas realizētājs
Reklāmas aģentūra “Bill and Yard”
Pārstāve: Sigita Grauduša
Tel: +37126138152
e-pasts: sigita@billandyard.lv