Būvnieki Jauniešu garantijas ietvaros 240 jauniešiem piedāvās mācības darba vidē

20.07.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un holdinga kompānija GRF, iepriekš zināma kā Skonto grupa, sadarbībā ar desmit profesionālās izglītības iestādēm aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem pieteikties mācībām Jauniešu garantijas izglītības programmās būvniecībā, kas pielāgotas mūsdienu darba tirgus prasībām un nozares vajadzībām. Jaunieši gada vai pusotra laikā var bez maksas iegūt kādu no nozares profesijām, saņemot stipendiju un mācoties reālajā darba vidē uzņēmumos.

Plānojot turpmāko pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka, 2015./2016. mācību gadā Gunta Rāvja Fonda (GRF) uzņēmumi piedāvā 240 jauniešiem uzsākt mācības Jauniešu garantijas izglītības programmās tādās profesijās kā betonētājs un betonēšanas tehniķis, elektrotehniķis, apdares darbu tehniķis, kā arī dzelzsbetona, metāla, koka vai stikloto būvkonstrukciju montētājs.

Šajās profesijās audzēkņiem būs pieejamas darba vidē balstītas mācības sadarbībā ar GRF uzņēmumiem Latvijas Energoceltnieks, Skonto Prefab Salaspilī, Cross Timber Systems Jelgavā, Skonto Plan Tukumā, kā arī Forta Medical ražotnēm Ventspilī un Tukumā.

Uzņēmumos pieprasītās profesijas jau no septembra jaunieši var apgūt profesionālās izglītības iestādēs dažādos Latvijas reģionos - Rīgas Celtniecības koledžā, Ogres tehnikumā, Jelgavas tehnikumā, Ventspils tehnikumā, Rēzeknes tehnikumā, Daugavpils Būvniecības tehnikumā un Barkavas arodvidusskolā atkarībā no izvēlētās profesijas. 2016. gada ziemā audzēkņus uzņems arī Saldus profesionālā vidusskola, kā arī Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums un Cēsu profesionālā vidusskola, kur varēs apgūt arī elektromontāžas tehniķa profesiju.

Iesaistoties darba vidē balstītu mācību apguvē audzēkņi pēc teorētisko zinību apguves skolā mācības turpinās uzņēmumā vai mācību procesam speciāli izveidotā vidē ar biznesā izmantotām tehnoloģijām un iesaistoties ierastajā darba ikdienā. Darba vidē balstīto mācību laikā tiks nodrošināta iespēja praksi iziet uzņēmumā ne tikai mācību noslēgumā, bet visa mācību procesa laikā.

“Darba vidē balstītas mācības ir viena šī brīža Eiropas Savienības izglītības un nodarbinātības politikas prioritātēm. Šāds mācību modelis palīdz risināt ļoti aktuālo jauniešu bezdarba problēmu visā Eiropā,” stāsta VIAA direktore Dita Traidās. “Šī iniciatīva nāca no paša darba devēja puses un ir apsveicama korporatīvās sociālās atbildības prakse, kas palīdz mazināt jauniešu bezdarbu Latvijā. Aicinām arī citus darba devējus iesaistīties jaunās paaudzes izglītošanā Jauniešu garantijas ietvaros, tādejādi risinot kvalificēta darbaspēka problēmas savā nozarē.”

Viens no uzņēmumiem, kas no šī gada septembra 80 Jauniešu garantijas izglītības programmu audzēkņiem piedāvās darba vidē balstītas mācības un nākotnē arī darba iespējas, ir Skonto Prefab. “Iegūtajām zināšanām un prasmēm vienmēr būs pielietojums – darbs būs, strādājot uzņēmuma ražotnē un būvobjektos gan Latvijā, gan ārvalstīs,” uzsver Skonto Prefab direktors Raimonds Freimanis.

Savukārt uzņēmuma Skonto Plan izpilddirektors Edgars Niklass norāda, ka šajās mācību programmās iegūtās zināšanas un prasmes vienmēr būs noderīgas, līdz ar to jaunieši uzņemas mazāku risku profesijas izvēlē.

Papildus audzēkņi varēs saņemt dažādas programmas Jauniešu garantija un ES fondu finansētas priekšrocības - stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, iespēju bez maksas dzīvot dienesta viesnīcā, prakses laikā apmaksātus ceļa izdevumus un naktsmītni, citas iespējas.

Programmā mācības var uzsākt jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nav nodarbināti un nemācās, tai skaitā neapgūst pilna laika studiju programmas. Dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē var iesniegt līdz vasaras beigām.

Ar visām 114 Jauniešu garantijas izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras nacionālajā izglītības iespēju datubāzē: www.niid.lv/esf_profesijas.  

 

Papildu informācija:
Zane Birka
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
Vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785462
e-pasts: zane.birka@viaa.gov.lv

Papildu informācija:
Artūrs Graudiņš
Gunta Rāvja Fonda (GRF) Personāla vadītājs
Mob. tālr. 29410277
e-pasts: arturs.graudins@grf.lv