Kurzemes jauniešus aicina apgūt perspektīvas profesijas bez maksas

17.08.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) laikā no 13. augusta līdz 9. septembrim īsteno sociāli izglītojošo kampaņu „Atmet BEZdarbību!”. Tās mērķis ir motivēt jauniešus, kuri nestrādā un nemācās, izmantot projekta Jauniešu garantija priekšrocības – īsā laikā bez maksas apgūt kādu perspektīvu profesiju, tā ievērojami palielinot savas iespējas atrast darbu un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. Kampaņa norisināsies visā Latvijā, tostarp Kurzemes reģionā. 

Kampaņas „Atmet BEZdarbību!” mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestudē pilna laika studiju programmās un nav nodarbināti. Kampaņas aktivitātes organizētas tā, lai pārliecinātu jauniešus, ka strādāt ir „stilīgi”. Tā mudinās domāt par savu nākotni savlaicīgi un līdz vasaras beigām pieteikties mācībām Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās. Tajās jaunieši var iegūt tautsaimniecībā pieprasītu profesiju un noderīgu darba pieredzi, kas veicinās viņu konkurētspēju darba tirgū.

“Nokļūstot darba tirgū, jaunieši nereti saskaras ar skarbo dzīves realitāti – viņiem nav profesijas un trūkst darba pieredzes,” situāciju skaidro VIAA direktore Dita Traidās. „Vilšanās nodarbinājuma meklējumos tādos gadījumos mēdz būt liela, un tad jaunieši spiesti strādāt gadījuma darbus vai paļauties uz vecāku atbalstu. Atrast darbu, nopelnīt iztiku un izveidot karjeru, sēžot mājās bezdarbībā, nav iespējams. Ir 21. gadsimts - laikmets, kad kaut ko panākt var vienīgi ar aktīvu rīcību. Jauniešu garantija nodrošina iespēju iegūt profesiju un karjeras izaugsmes iespējas. Programmu piedāvājums ļauj to izdarīt ātri un bez maksas.”


Plaša profesiju izvēle un priekšrocības

Uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās notiek kopumā vairāk nekā 40 Latvijas profesionālās izglītības iestādēs vai to filiālēs. To vidū ir arī trīs Kurzemes reģiona profesionālās izglītības iestādes - Saldus profesionālā vidusskola, Ventspils tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, kā arī trīs profesionālās izglītības kompetences centri - Liepājas Valsts tehnikums, Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes filiāle un Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums.

Šīs mācību iestādes Jauniešu garantijas ietvaros piedāvā jauniešiem apgūt vairākus desmitus profesiju, kurās Latvijā šobrīd novērojams kvalificētu darbinieku trūkums – autoatslēdznieks, elektrotehniķis, viesmīlis, kuģa pavārs, konditors, galdnieks, restauratora asistents, rokas lokmetinātājs, lauksaimniecības tehnikas speciālists, ēku būvtehniķis. Tāpat profesiju klāstā ir arī klientu apkalpošanas speciālists, grāmatvedis, manikīra un pedikīra speciālists, SPA speciālists, iespieddarbu digitālās noformēšanas speciālists, restorānu pakalpojumu speciālists un citas kvalifikācijas.  

Kopumā visā Latvijā jauniešiem ir iespēja apgūt vairāk nekā 100 darba tirgū pieprasītas profesijas. To var izdarīt bez maksas īsā laika periodā – gada vai pusotra gada laikā, kas ir viena no Jauniešu garantijas programmas būtiskākajām priekšrocībām. Papildu priekšrocības, ko var iegūt Jauniešu garantijas izglītības programmu dalībnieki - stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī, iespēja bez maksas dzīvot dienesta viesnīcā, apmaksāti ceļa izdevumi prakses laikā un citi labumi.


Cieša sadarbība ar vietējiem darba devējiem

Mācību noslēgumā jauniešiem tiek nodrošināta prakse dažādos Latvijas uzņēmumos, tā gūstot darba pieredzi, kas ievērojami palielina iespējas saņemt darba piedāvājumu mācību noslēgumā.

Kā norāda Ventspils tehnikuma direktora vietniece Antra Gārbena: „Mēs nodrošinām Kurzemes reģiona tautsaimniecības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošu darbinieku sagatavošanu.” Jauniešu garantijas ietvaros tehnikumā var apgūt šādas profesijas: metinātājs, kuģa pavārs, grāmatvedis, viesnīcu pakalpojumu speciālists, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, mehatronisko sistēmu tehniķis, metāla būvkonstrukciju montētājs un elektrotehniķis. “Ņemot vērā mūsu tehnikuma veiksmīgo sadarbību ar Ventspils metālapstrādes uzņēmumiem gan prakses nodrošināšanā, gan darbavietu piedāvāšanā pēc programmas apgūšanas, gribu pievērst jauniešu uzmanību pieprasītajai un interesantajai metinātāja profesijai, kuru pie mums ar Jauniešu garantijas atbalstu var apgūt viena gada laikā,” pieteikties mācībām Jauniešu garantijā aicina A. Gārbena.

Jauniešu garantijas audzēkņus atzinīgi vērtē arī vietējie uzņēmumi. „Mūsu uzņēmumā regulāri praktizējas Ventspils tehnikuma audzēkņi, kurus esam sagatavojuši un apmācījuši darbam ar vismodernākajām metālapstrādes iekārtām. Šis projekts ir ļoti vērtīgs arī mums kā darba devējiem, jo varam tikt pie labi apmācītiem darbiniekiem īsā laika periodā. Darbā ar šiem jauniešiem redzam, ka daudzi no viņiem, pateicoties Eiropas Savienības (ES) finansētajai programmai, ir varējuši uzsākt jaunu posmu savā dzīvē un vēlas turpināt izaugsmi, atrodot arvien labāk apmaksātu darbu Kurzemes reģiona uzņēmumos,” skaidro Ventspils metināšanas rūpnīcas pārstāvis Indulis Bērziņš.

Atsevišķās Jauniešu garantijas izglītības programmās tiek organizētas arī darba vidē balstītas mācības. Tas nozīmē, ka jaunieši var ne tikai iziet 15 nedēļu praksi mācību noslēgumā, bet arī mācīties reālajā darba vidē pie uzņēmējiem visa mācību procesa laikā. Šādu iespēju piedāvā Ventspils tehnikums metāla būvkonstrukciju montētāja vai elektrotehniķa profesijā sadarbībā ar būvniecības uzņēmumu Forta Medical.

Plašāka informācija par projektu un uzņemšanas nosacījumiem pieejama VIAA interneta vietnes www.viaa.gov.lv sadaļā “Jauniešu garantija”. Savukārt ar visām projekta Jauniešu garantija izglītības programmām var iepazīties nacionālajā izglītības iespēju datubāzē: www.niid.lv. Dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē var iesniegt līdz vasaras beigām.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

 

Papildu informācija:

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, 28628088, e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

Ilze Leimane
Hauska & Partner
Kampaņas “Atmet BEZdarbību!” komunikācijas konsultante
Tālr. 26536677, e-pasts: Ilze.leimane@hauska.com