Konferencē diskutēs par karjeras attīstības atbalsta modeli skolās

22.09.2015

Lai rosinātu diskusiju par iespējamiem risinājumiem, kā nodrošināt karjeras atbalsta pakalpojumus Latvijas skolās, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecību Latvijā piektdien, 25. septembrī, organizē starptautisku konferenci “Karjeras attīstības atbalsta modelis Latvijas izglītības sistēmā”. 

“Karjeras vadības prasmēm ir izšķirīga nozīme indivīda nākotnes nodarbinātības iespējās un profesionālajā izaugsmē. Lai šīs prasmes attīstītu, nepieciešama pārdomāta un efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma, tāpēc konferencē aktualizēsim jautājumu, kā, neskatoties uz daudziem neatrisinātiem jautājumiem, tomēr spert nākamos soļus karjeras attīstības atbalsta modeļa īstenošanā Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,” konferences tematiku iezīmē VIAA direktore Dita Traidās.

Viens no konferences mērķiem ir veicināt kopēju izpratni par karjeras attīstības pakalpojumu daudzveidību un nozīmi indivīda tālākās izglītības un nodarbinātības virziena izvēlē. Konferencē diskutēs arī par iespējamiem modeļiem efektīvu sadarbības tīklu veidošanai starp izglītības iestādi un darba pasauli, lai skolēniem nodrošinātu dzīvei tik noderīgo karjeras vadības prasmju apguvi.

Par karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu citās Eiropas valstīs stāstīs EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta pārstāve Linda Adamaite. Karjeras vadības eksperts no Helsinku Universitātes Mika Launikari savukārt iepazīstinās ar Somijas karjeras attīstības atbalsta sistēmas modeli un šīs sistēmas mērķiem, aplūkojot arī atbildības sadalījumu starp izglītības un nodarbinātības sektoru, kā arī abu sektoru piedāvātajiem pakalpojumiem dažāda vecuma un grupu klientiem.

Konferences noslēgumā notiks paneļdiskusija par to, kāds varētu būt visiedarbīgākais un ekonomiski izdevīgākais izglītības un nodarbinātības sektoru sadarbības modelis kvalitatīvu karjeras atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas izglītības sistēmā. Diskusiju vadīs žurnālists Arnis Krauze.

Pasākumā aicināti piedalīties valsts un pašvaldību līmeņa karjeras atbalsta politikas veidotāji un īstenotāji, izglītības un nodarbinātības pārstāvji un sociālie partneri. Konferenci atbalsta EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls  Euroguidance.

 

Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv