Cēsu novadā pieejamas ES fondu mācības pieaugušajiem 31 izglītības programmā

18.10.2017

Cēsu novada iedzīvotājus aicina pieteikties mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējuma atbalstu 50 Latvijas pilsētās un novados, tostarp Cēsu novadā.

Var apgūt jaunas prasmes

Pirmajā pieteikšanās kārtā Cēsu novadā ir pieejama 31 izglītības programma. Cēsu novada iedzīvotāji var pieteikties mācībām arī citās Latvijas pilsētās vai novados, ja var to savienot ar darbu un dzīvi savā novadā. Kopā visā Latvijā pirmajā pieteikšanās kārtā pieejamas 770 izglītības programmas.

Pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī.

Kopumā projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Cēsu novadā pirmajā pieteikšanās kārtā tiek īstenotas neformālās izglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.

Lai iespējami ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, visā Latvijā pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais. Cēsu novadā mācības pieejamas trijās no šīm nozarēm - būvniecībā, kur novada iedzīvotāji var izvēlēties apgūt kādu no 18 izglītības programmām, metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kur Cēsu pašvaldībā var apgūt kādu no 7 programmām, kā arī kokrūpniecībā, kur Cēsu novadā pieejamas 6 izglītības programmas.

Tuvākās pašvaldības Vidzemē, kur savas prasmes var pilnveidot arī elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē, ir Valmiera un Limbažu novads.

Cēsu novadā mācības šajā projektā pirmajā pieteikšanās kārtā piedāvā divas izglītības iestādes - Cēsu Profesionālā vidusskola un mācību centrs “BUTS”.

Tikai 10% līdzmaksājums vai bez maksas

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr liela pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti, ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, tostarp arī Cēsu novada pašvaldība un vairākas novada kaimiņu pašvaldības. Tajās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem informatīvas konsultācijas par projektu un pieejamām mācībām savā novadā vai tam tuvējā pilsētā sniedz pieaugušo izglītības koordinators. Visu koordinatoru kontakti pieejami saitē: http://bit.ly/PIkoordinatori

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā viņi var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.

Sīkāka informācija par mācībām, pieteikšanos un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 

Papildu informācija:
Arita Sila
Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
Tālr. (+371) 67812241, 29623240
e-pasts: arita.sila@prae.lv

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: (+371) 67785461, 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv