Izsludināts konkurss Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas saņemšanai

23.11.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi 2018. gada konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas saņemšanai, kas sniedz iespēju pieteikties Erasmus+ programmas atbalstam vienkāršotā kārtībā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 17. maijs plkst. 12:00 (pēc Briseles laika). Pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski, aizpildot tiešsaistes režīmā. Saskaņā ar EK sniegto informāciju hartas pieteikuma veidlapa aizpildīšanai tiešsaistē būs pieejama 2018. gada martā, un šobrīd informācijai pieejams veidlapas paraugs.

Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu konkurss ir izsludināts jau ceturto reizi. 2015. gada konkursā VIAA piešķīra vienu hartu, 2016. gadā – astoņas un 2017. gadā – piecas hartas. Kopumā hartas saņēmuši vienpadsmit profesionālās izglītības kompetences centri un trīs profesionālās izglītības iestādes.

Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku - līdz 2020. gadam, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. Ņemot vērā, ka Erasmus+ programma tuvojas noslēgumam, EK plāno, ka hartu darbības termiņš, izpildot noteiktus kritērijus, varētu tikt pagarināts arī pēc Erasmus+ programmas beigām.

Lai arī hartas iegūšana institūcijām vienkāršo pieteikšanos Erasmus+ mācību mobilitāšu īstenošanai audzēkņiem un personālam, tā nav obligāta prasība dalībai šajā aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijās noteikto.

Detalizēta informācija un konkursa dokumentācija, t.sk. konkursa uzaicinājums, veidlapas paraugs, veidlapas aizpildīšanas instrukcija, veidlapas obligātā pielikuma sagatavošanas vadlīnijas u.c. dokumenti, pieejami VIAA mājaslapā. Informācija par izsludināto konkursu pieejama arī EK mājaslapā.

2018. gada pirmajā ceturksnī VIAA organizēs semināru par hartas pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai VIAA mājaslapā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina ES Erasmus+ programmas ieviešanu.

 

Papildu informācija:

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv