Izsludināta pieteikumu atlases 2. kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai

06.02.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi 2. kārtu atklātai pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 27. aprīlim.

Pieejamais finansējums 2. atlases kārtā ir 15,2 milj. eiro, tai skaitā plānotais kopējais attiecināmais finansējums ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7,6 milj. eiro un  arī ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem  7,6 milj. eiro, no kuriem 1,5 milj. eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Pētniecības pieteikumu 2. atlases kārtā lielāka uzmanība tiks pievērsta pēcdoktorantu ārvalstu mobilitātei, zinātnisko publikāciju kvalitātei un jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, kā arī lielāks uzsvars tiks likts uz sabiedrības iesaistes un informēšanas pasākumiem.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu piešķir, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī, lai veicinātu pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Šobrīd pētniecības pieteikumu 1. atlases kārtā ir noslēgti 124 līgumi par kopējo attiecināmo finansējumu vairāk nekā 16 miljonu eiro apmērā.93 no apstiprinātajiem pētniecības pieteikumiem ir rūpnieciskie pētījumi, bet 31 - fundamentālais pētījums, ko īstenos 24 zinātniskās institūcijas un 1 komersants. 

VIAA īstenotajā projektā atbalstāmās darbības ir fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana, tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana, zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kompetenču pilnveidošana, kā arī starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 64 milj. eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 54,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 6,4 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 3,2 milj. eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Plašāka informācija par projektu un pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi, kā arī pieteikuma veidlapas pieejamas VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv.

 

Papildu informācija:

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, 28628088|
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv