63 Latvijas pedagogi pilnveidosies Eiropā

02.09.2010

Tuvāko mēnešu laikā 63 izglītības speciālisti no Latvijas pilnveidosies Eiropas valstu izglītības iestādēs. Dalība Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Comenius un Mācību braucienu projektos dod iespēju apmeklēt gan dažu nedēļu kursus, gan gūt vairāku mēnešu ilgu darba pieredzi.

37 Latvijas vispārējās izglītības iestāžu pedagogi apmeklēs 1-3 nedēļu ilgus kursus Austrijā, Grieķijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Maltā, Portugālē, Spānijā, Turcijā, Ungārijā un Vācijā. Dalība Comenius skolu pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides aktivitātē sniedz iespēju skolu pedagoģiskajiem un atbalsta darbiniekiem pilnveidoties ārvalstīs, uzlabojot skolotāju praktiskās pedagoģiskās zināšanas un prasmes, kā arī iegūstot plašāku izpratni par izglītības sistēmām citās Eiropas valstīs.

Savukārt deviņiem topošajiem pedagogiem no četrām Latvijas augstākās izglītības iestādēm vairākus mēnešus būs iespēja gūt pirmo darba pieredzi, uzlabot svešvalodu zināšanas un pedagoģiskās prasmes vairāku Eiropas valstu izglītības iestādēs. Šādu iespēju topošajiem psihologiem, angļu un vācu valodas, vizuālās mākslas un sporta skolotājiem sniedz dalība Comenius asistentūrā.

Apstiprināto Comenius projektu un stipendiātu saraksti publicēti: Comenius » Konkursi » Konkursu rezultāti

ES Mūžizglītības programmas Mācību braucienu 2010. gada konkursa I kārtā apstiprināti 17 stipendiāti. Vadošajiem speciālistiem no izglītības iestādēm, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm būs iespēja apmeklēt vairāku Eiropas valstu izglītības iestādes, piedalīties lekcijās, apspriedēs un diskusijās par izglītības politikas jautājumiem. Mācību brauciens nav ilgāks par nedēļu.

Mācību braucienu konkursa rezultāti: Mācību braucieni » Konkursi » Konkursu rezultāti.

No 2010. gada VIAA nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv