Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties Šveices stipendijām

03.09.2010

Izsludināts pirmais stipendiju konkurss Latvijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem pētniecības darbam Šveices zinātniskajās institūcijās.

Lai saņemtu stipendiju, doktorantam vai jaunajam zinātniekam ir jāpārstāv kāda Latvijas zinātniskā institūcija. Turklāt projektu pieteikumu iesniedz nevis pats doktorants vai jaunais zinātnieks, bet gan Šveices uzņemošās institūcijas doktoranta vai jaunā zinātnieka mentors. Šveices Stipendiju fonda darba valoda ir angļu.

Doktorantiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 24 mēnešiem, jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem, savukārt mentoriem – pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām.

Konkursu izsludina Šveices Stipendiju fonda ieviešanas starpniekinstitūcija CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities). Pieteikumus var iesniegt līdz 1.novembrim. Papildu informācija: www.sciex.lv, www.sciex.ch.

Šveices Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, lai paaugstinātu Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicinātu ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici. Šī gada 5. jūlijā parakstīts Starpvalstu līgums par Latvijas-Šveices sadarbības programmas īpašās atbalsta formas „Stipendiju fonds” ieviešanu. Latvija ir viena no astoņām ES valstīm, kas piedalās šajā programmā. Šveices Stipendiju fonda konkursus paredzēts izsludināt reizi gadā (septembrī) līdz pat 2014. gadam.

Šveices Stipendiju fonda koordinējošā institūcija Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).