Balvos un apkārtnē var pieteikties mācībām pieaugušajiem 75 programmās

11.06.2019

Visā Latvijā turpinās ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados var pieteikties mācībām 75 izglītības programmas četrās izglītības iestādēs. Strādājošie vecumā no 25 gadiem pirmoreiz to var ātri un ērti izdarīt tiešsaistē līdz 28. jūnijam.

Pirmoreiz mācības mūžizglītības kompetencēs

Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt kādu no vairāk nekā 800 dažāda garuma un satura izglītības programmām, kas pieejamas 46 Latvijas pilsētās un novados. Balvu novadā var pieteikties mācībām 40 izglītības programmās, Viļakas novadā - 18 programmās, Baltinavas novadā – deviņās programmās, savukārt Rugāju novadā – astoņās mācību programmās.

Visā Latvijā, tostarp arī Balvos un apkārtnē pirmoreiz var pieteikties mācībām mūžizglītības kompetencēs, kas palīdz iegūt dzīves garumā noderīgas prasmes, lai pielāgotos izmaiņām darba tirgū. Šo mācību klāstā ir tādas mācības kā komandas darba vadīšanas ABC, produkta veidošana un pārdošana, digitālās prasmes darba vajadzībām, iecere veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai, no idejas līdz savam biznesam, angļu valoda mehānikas nozarē strādājošajiem un citas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās mācības Balvos un tuvējos novados pieejamas arī dažādās tautsaimniecības nozarēs. Piemēram, Balvos var pieteikties mācībām programmās, kuru noslēgumā var iegūt profesiju - kļūt par elektromontieri, būvizstrādājumu galdnieku, mēbeļu galdnieku vai lokmetinātāju. Balvos un tuvējos novados pieejamas arī tādas visā Latvijā pieprasītas mācības kā Agile un Scrum projektu vadība un personu datu aizsardzība un IT drošība, kā arī citas programmas.

Jaunums - pieteikšanās tiešsaistē

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.

Ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, konsultācijas un iespēju pieteikties klātienē nodrošina pieaugušo izglītības koordinatori 82 VIAA sadarbības pašvaldībās, tostarp arī Balvu un Rugāju novadā. Visu koordinatoru kontakti pieejami www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi. Balvu un apkārtnes iedzīvotāji var pieteikties mācībām arī citās Latvijas vietās.

Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadā mācības šajā kārtā piedāvā četras izglītības iestādes - Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, mācību centrs FIBRA, mācību centrs BUTS un pieaugušo neformālās izglītības centrs AZOTE.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem mācības ir bez maksas, pārējiem strādājošajiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var finansēt arī darba devējs. Mācību maksa ir atkarīga no izglītības programmas veida un ilguma. Tie ir vidēji 36 eiro īsākajās izglītības programmās, kā arī vairāki simti eiro garākajās programmās, kurās var iegūt profesiju.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācījušies jau vairāk nekā 160 cilvēku

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo. No Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada projektā līdz šim iesaistījušies 163 strādājošie, no kuriem 83% mācības pabeiguši. 37% jeb katrs trešais mācību dalībnieks ir vecumā no 45 gadiem, kas apliecina novadu iedzīvotāju gatavību mācīties mūža garumā.

Līdz šim šo novadu iedzīvotāju vidū populārākās mācību programmas ir bijušas C kategorijas autovadītāja apmācības, datu analīze un pārskatu sagatavošana, jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā, mācības par ēkas siltummezglu un siltumapgādes sistēmām, kā arī par šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju. Datu analīze un pārskatu sagatavošana pieejama apguvei arī šajā kārtā.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Papildu informācija:

Zane Ieviņa
Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
Tālrunis: 26278178
E-pasts: zane.ievina@prae.lv 

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67785461, Mob.: 25541985
E-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv