Starptautiskās sadarbības projekti zinātnē saņem 100% ERAF investīcijas

07.10.2010

6. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīja vienošanos ar Latvijas Valsts augļkopības institūtu par projekta īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” (2.1.1.2.).

Atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā kopumā atbalstu guvuši 20 zinātnisko institūciju izstrādātie projekti, kuru īstenošanai piešķirts ERAF finansējums 100% apmērā.

Projektu īstenošanas gaitā paredzēts veicināt zinātnisko institūciju kapacitātes attīstību, sekmēt dažādu sadarbības projektu īstenošanu, jaunu sadarbības projektu izstrādi un dalību tehnoloģiskajās platformās. Projekti sniegs iespēju valsts zinātniskajām institūcijām piedalīties starptautiskās izstādēs, gadatirgos, zinātniskos kongresos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropas Savienībā (ES) un citās pasaules valstīs.

Latvijas Valsts augļkopības institūta projekta mērķis ir paaugstināt Latvijas lauksaimniecības zinātnes augļkopības apakšnozares starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Projekta īstenošanas gaitā institūta pārstāvji piedalīsies un uzstāsies mērķtiecīgi izvēlētos starptautiskos nozares kongresos un konferencēs, piesaistīs speciālistus starptautisko projektu pieteikumu sagatavošanai, kā arī veidos ekspozīcijas starptautiskās izstādēs un gadatirgos, popularizējot institūta izstrādātās tehnoloģijas un produktus, veicinot izstrādņu ieviešanu ražošanā. Projektu plānots īstenot trīs gadu laikā, ieguldot tajā 70 300 latu.

Iepriekš VIAA noslēdza vienošanos ar Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtu „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”. Projekta „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana” īstenošanas gaitā plāno stiprināt sadarbību ar ES vadošajiem pētniecības centriem, piesaistīt ārvalstu zinātniekus un nodrošināt pašmāju pētnieku stažēšanos ES zinātnes centros. Projekts paaugstinās zinātniskā darba produktivitāti un veicinās plašākas iespējas starptautisku projektu īstenošanai, lai maksimāli efektīvi izmantotu zinātnei pieejamos resursus un kāpinātu ekonomisko atdevi. Projektu plānots īstenot trīs gadu laikā, ieguldot tajā 217 378 latus.

Projektus varēja iesniegt zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti) un valsts pārvaldes iestādes, kas piedalās ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 70 280 latu, bet maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma – 491 963 lati. Kopējais aktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 4 919 628 lati – 100% ERAF finansējums, kas nozīmē, ka finansējuma saņēmējam projekta īstenošanā nav jāiegulda līdzfinansējums.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv