Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums profesionālās izglītības attīstībai

03.03.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šodien, 3. martā, izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (1.2.1.1.3.).

Tās ietvaros plānots uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības (profesionālā pamatizglītība, arodizglītība un profesionālā vidējā izglītība, kas nodrošina pirmā, otrā un trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi) kvalitāti, veicinot audzēkņu sekmīgas mācības, profesionālo darbību un tālākizglītību.

Atbalsts paredzēts mācību metožu, intelektuālo resursu un mācību norises uzlabošanai, paredzot projektos mācību palīgmateriālu izstrādi, mācību materiālu, grāmatu, programmatūru un citu intelektuālo resursu iegādi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanu, informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanu, pilnveidojot profesionālās izglītības mācību priekšmetus, kursus un moduļus, kā arī nodrošinot konsultatīvu atbalstu audzēkņiem.

Profesionālās vidējās un arodizglītības programmu audzēkņiem projektu ietvaros būs iespējams iegūt arī kvalifikācijas prasībām atbilstošas praktiskās mācības un īstenot prakses ārpus izglītības iestādes, apgūstot arodu pie amata meistara vai uzņēmumā, tādējādi veicinot amatu izglītības pieejamību.

Projektus var iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt profesionālās izglītības iestādes un koledžas, darba devēju organizācijas vai profesionālās organizācijas, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 70 280 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma - 702 804 lati.

ESF finansējuma apmērs ir 85% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, savukārt 15% veido nacionālais finansējums (valsts budžeta līdzekļi, ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde; pašvaldības budžeta līdzekļi, projekta iesniedzēja rīcībā esošie vai kredītresursu līdzekļi, ja projekta iesniedzējs nav valsts budžeta iestāde). Kopumā atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 4 000 000 latu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2009.gada 3. marta līdz 7.maijam.

9. aprīlī VIAA rīkos bezmaksas informatīvo semināru par projektos atbalstāmajām aktivitātēm un par projektu iesniegumu sagatavošanu. Plašāka informācija par apakšaktivitāti, pieteikšanās kārtību un semināru pieejama: Struktūrfondi » Semināri » Plānotie semināri.
ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā (Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv