Parakstītas pirmās 9 vienošanās ERAF aktivitātē par dabaszinātņu kabinetu modernizēšanu

12.05.2009

11. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) parakstītas pirmās deviņas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" (3.1.3.1.). Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā deviņās vidusskolās sāksies remontdarbi un aprīkojuma iegāde, izveidojot mūsdienīgus un jaunajiem izglītības standartiem atbilstošus ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabinetus.

Vienošanās noslēgtas ar Iecavas novada domi (Iecavas vidusskola), Skaistkalnes pagasta padomi (Skaistkalnes vidusskola), Līvānu novada domi (Līvānu 2.vidusskola), Ozolnieku novada domi (Ozolnieku novada vidusskola), Aglonas pagasta padomi (Aglonas vidusskola), Lielvārdes novada domi (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Valgundes novada domi (Kalnciema vidusskola), Lejasciema pagasta padomi (Lejasciema vidusskola) un Ādažu novada domi (Ādažu vidusskola).

Projektu īstenošanas gaitā paredzēts iegādāties mūsdienīgus uzskates līdzekļus un kabineta aprīkojumu katra dabaszinātņu priekšmeta apguvei, aprīkot kabinetus ar modernām informācijas tehnoloģijām, veikt skolu bibliotēku mācību video un fonotēku fondu atjaunošanu un papildināšanu, kā arī iegādāties elektroniskās apmācības programmatūras un jaunas mēbeles. Par ERAF līdzekļiem tiks veikti arī skolu kabinetu piemērošanas būvdarbi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanu un ekspluatāciju.

Kopumā tuvāko mēnešu laikā tiks noslēgtas vienošanās par dabaszinātņu kabinetu modernizāciju 221 Latvijas vidusskolā. Projektu iesniegumu atlasi veica Izglītības un zinātnes ministrija, apstiprinot 112 pašvaldību projektus.„Iespēja saņemt ERAF līdzekļus ir nozīmīgs atbalsts Latvijas vidusskolām, lai izveidotu mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai, pilnvērtīgai un interesantai dabaszinātņu apguvei. Esam pārliecināti, ka jaunie kabineti sekmēs jauniešu interesi par ķīmiju, fiziku, bioloģiju un matemātiku," uzskata VIAA direktore Dita Traidās.

Kopējā projektu īstenošanas summa ir 22,5 milj. latu, no kuriem ERAF finansējums ir 85%, bet nacionālais publiskais līdzfinansējums - 15.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv