Izsludināts 2011.gada konkurss Erasmus Mundus programmā

01.02.2011

Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu Erasmus Mundus programmā un aicina augstākās izglītības iestādes iesniegt projektu pieteikumus, lai īstenotu kopīgas programmas, partnerības un veicinātu Eiropas augstākās izglītības atpazīstamību pasaulē.

Erasmus Mundus programmā augstākās izglītības iestādes sadarbībā ar citām Eiropas Savienības un trešās pasaules valstīm var īstenot augstas kvalitātes kopīgas maģistrantūras vai doktorantūras programmas, sadarbības partnerības, nodrošinot studentu un pasniedzēju mobilitātes.

„Dalība Erasmus Mundus programmā paaugstina Eiropas, tai skaitā Latvijas, augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju. Programma sniedz iespēju augstskolām aktīvi darboties starptautiskajā augstākās izglītības vidē, bet studentiem - kvalitatīvas maģistrantūras vai doktorantūras programmas,” uzsver Evita Kirilova, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Pētījumu un augstākās izglītības nodaļas vadītāja.

Konkursa pieteikuma dokumentu veidlapas ir publicētas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) mājaslapā: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/.

Pieteikums kopīgajām maģistrantūras un doktorantūras programmām jāiesniedz tiešsaistē līdz 2011.gada 29.aprīlim. Lai nodrošinātu savlaicīgu un projektu pieteikumiem atbilstošu vērtēšanas ekspertu izvēli, augstākās izglītības iestādes ir aicinātas iesniegt īsu piedāvātās programmas kopsavilkuma aprakstu līdz 2011.gada 31.martam. Savukārt pieteikums partnerībām un Eiropas augstākās izglītības popularizēšanai EACEA pa pastu jānosūta līdz 2011.gada 29.aprīlim. Vairāk informācijas VIAA mājaslapas sadaļā: Erasmus Mundus » Konkurss.

Erasmus Mundus programmu administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Programma tiek īstenota no 2004.gada, un Latvijā tās informācijas biroja funkcijas pilda VIAA.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv