Latvijas augstskolas var pieteikties prestižām atzinības zīmēm

15.04.2011

Eiropas Komisija (EK) aicina Latvijas augstākās izglītības iestādes, kuras īsteno Erasmus mobilitātes programmas un savā darbībā veiksmīgi  piemēro Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu vai Diploma pielikuma izdošanu, pieteikties prestižajām ECTS (European Credit Transfer system) un DS (Diploma supplement) atzinības zīmēm.

ECTS un DS atzinības zīmi piešķir tām augstākās izglītības iestādēm no visas Eiropas, kas demonstrē izcilu pieeju ECTS piemērošanā vai DS izdošanā. „Diploma pielikums sniedz noderīgu un standartizētu aprakstu par iegūtās augstākās izglītības līmeni. Latvijā šo atzinības zīmi laikā no 2007.gada ir ieguvušas 3 augstākās izglītības iestādes – Vidzemes augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes augstskola,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Pētījumu un augstākās izglītības nodaļas vadītāja Evita Kirilova, aicinot arī pārējās Latvijas augstākās izglītības iestādes iesniegt pieteikumus Eiropas konkursā un iegūt šo darbības kvalitātes novērtējumu.

ECTS/DS atzinības zīmju pieteikumi līdz 15.maijam ir jāiesniedz VIAA. Neatkarīgi eksperti izskatīs visus saņemtos pieteikumus, no kuriem kritērijiem atbilstošos 2011.gada jūnija beigās nosūtīs vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai  EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai (Education Audiovisual & Culture Executive Agency - EACEA). Eiropas ekspertu žūrija izvērtēs saņemtos pieteikumus un pieņems lēmumu par atzinības zīmju piešķiršanu.

2011.gada 15.aprīlī VIAA organizē informatīvu sanāksmi augstskolu pārstāvjiem par pieteikumu iesniegšanu ECTS un DS atzinības zīmju ieguvei. Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv