Ar ESF atbalstu Latvija piedalīsies starptautiskos izglītības pētījumos

19.05.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi vispārējai izglītībai un mūžizglītībai nozīmīga projekta īstenošanu, kuru tā izstrādājusi un īstenos kopā ar sadarbības partneri – Latvijas Universitāti. Projekts ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2), un tā īstenošanas gaitā VIAA nodrošinās Latvijas dalību trīs starptautiskos pētījumos.

Projekts paredz atbalstīt Latvijas dalību starptautiskā 15 gadīgo skolēnu novērtēšanas programmā, kurā kopumā piedalās vairāk nekā 60 valstis. Latvija piedalīsies 2012. un 2015. gada novērtējumos (OECD PISA 2012, OECD PISA 2015). 2012. gadā tiks vērtētas zināšanas matemātikā, lasītprasme un zinātne, arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošana, finanšu izpratība un izglītības un karjeras iespējas nākotnē, savukārt 2015. gadā – zinātne, lasītprasme un matemātika.

Projekta gaitā plānots veikt arī mācību vides pētījumu (OECD TALIS 2013), iegūstot starptautiski salīdzināmus Latvijas indikatorus un analīzi par skolām, skolu direktoriem, skolas klimatu vadības procesiem, resursiem, skolotājiem, skolotāju tālākizglītību, novērtējumu, pedagoģiskajiem uzskatiem un praksi pamatskolas vecākajās klasēs (5.-9. klase). Šajā pētījumā piedalīsies vairāk nekā 20 valstis. Latvija papildus veiks arī nacionālo mācību vides pētījumu profesionālajā izglītībā.

Projekta gaitā plānoti arī divi Āzijas-Eiropas sadarbības Mūžizglītības foruma pētījumi – „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību” un „Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mācīšanās procesā”.

Projektu plānots īstenot līdz 2015. gada augustam, un šim mērķim piešķirtais finansējums ir 973 356 lati (100% ESF finansējums).

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu programmu vadības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv