Izsludina konkursu inovāciju īstenošanai izglītībā

14.07.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina pašvaldības, to iestādes, biedrības, nodibinājumus un komersantus piedalīties izglītības inovāciju projektu konkursā, lai ar izglītojošu pasākumu vai nometņu palīdzību veicinātu bērnu un jauniešu radošumu un inovatīvas domāšanas attīstību mācību procesā.

Atbalstu gūs projekti, kas veicinās bērnu un jauniešu pāreju no izglītības uz darbu, attīstot karjeras vadības prasmes. Finansējumu saņems arī pasākumi, kas sekmēs radošumu mācību procesā, īpaši fizikā, ķīmijā, bioloģijā, matemātikā un informāciju tehnoloģijās. Varēs īstenot arī tādu projektus, kas pilnveido bērnu un jauniešu talantus mākslā un mūzikā.

2011.gada konkursa projektu iesniegšanas termiņš ir 15.augusts. Apstiprinātos projektus varēs īstenot laikā no 2011.gada 1.septembra līdz 17.novembrim.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 67 790 latu. Viena projekta maksimālais finansējuma apjoms ir 3000 latu, turklāt viens projekta īstenotājs var iesniegt vairākus pieteikumus.

Projekta iesnieguma veidlapa un konkursa noteikumu apraksts pieejams VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Izglītības inovācijas projekti” vai VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā.

VIAA izglītības inovāciju projektus administrē kopš 2009.gada. Šajā konkursā atbalstītie projekti veicinās jauninājumu īstenošanu izglītībā, bērnu un jauniešu radošumu, iniciatīvu, uzņēmību un pāreju no izglītības uz darba dzīvi.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv