Gada laikā sagatavos tautsaimniecībā pieprasītus speciālistus

25.07.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no 37 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

2011./2012. mācību gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 37 profesionālās izglītības iestādes jauniešiem piedāvā iegūt kādu no 54 profesijām un kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem, piemēram, celtniekiem, elektromontieriem, multimediju dizaineriem, automehāniķiem, ekotūrisma konsultantiem. Mācībām var pieteikties jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir bez profesionālās kvalifikācijas, šobrīd nesaņem bezdarbnieka pabalstu un nepiedalās Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās mācībās vai nodarbinātības aktivitātēs.

Plašo profesionālās izglītības programmu klāstu piedāvā 12 profesionālās izglītības iestādes Rīgas reģionā, 9 – Latgalē , 9 – Zemgalē, 4 – Vidzemē un 3 – Kurzemē. Četrās programmās mācības varēs uzsākt tie jaunieši, kuri beiguši deviņas klases, bet 50 programmās – jaunieši ar iegūtu vidējo izglītību. Pilns profesionālās izglītības iestāžu un piedāvāto programmu saraksts pieejams izglītības ceļvedī www.niid.lv/lv.

ESF projektu VIAA īsteno jau otro gadu. 2010. gada oktobrī mācības 35 programmās uzsāka 867 jaunieši. Kopumā no 38 mācību grupām populārākās bija viesnīcu, ēdināšanas un restorānu pakalpojumi, būvdarbi un būvniecība, transporta pakalpojumi.

„Pirmais projekta gads tuvojas noslēgumam, šobrīd kvalifikācijas eksāmenus kārto apmēram 400 audzēkņu, kuri apguvuši viengadīgās programmas dažādās nozarēs. Kā liecina topošo speciālistu atsauksmes, pedagogi mācību vielu pasniedz interesanti, teoriju veiksmīgi papildina ar praktiskiem uzdevumiem un laboratorijas darbiem. Lielai daļai jauno profesionāļu īpaši patikusi prakse un atmosfēra mācību stundās, kad ikviens varēja izteikt savu viedokli un piedāvāt idejas konkrēta uzdevuma veikšanai,” stāsta Elīna Purmale-Baumane, VIAA Profesionālās izglītības nodaļas vadītāja.

Mācības finansē no ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (aktivitātes 1.2.1.1.3. otrā kārta) līdzekļiem, kuru VIAA īsteno kopā ar sadarbības partneriem – profesionālās izglītības iestādēm un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Projektā ir divi virzieni: pirmais paredz īstenot profesionālās izglītības programmas jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, bet otrs – pilnveidot Latvijas ieslodzījuma vietās īstenotās profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas.

Profesionālās izglītības iestāžu un piedāvāto programmu saraksts pa novadiem: pielikums_prof_iest_saraksts.xls?d=files/news/8313/pielikums_prof_iest_saraksts.xls

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv