Latvijas skolēni dodas mācībās uz Eiropas valstu skolām

17.08.2011

ES Mūžizglītības programmas Comenius skolēnu individuālās mobilitātes projektu ietvaros 12 skolēni no 5 Latvijas skolām jauno mācību gadu uzsāks Spānijas, Francijas, Slovēnijas un Polijas skolās. Trīs mēnešus jaunieši mācīsies ārvalstu skolās, pilnveidos svešvalodu zināšanas un iepazīs citu Eiropas tautu kultūru.

Šī gada projektu konkursā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi  piecu skolu projektus. Trīs no tām - Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Līgatnes novada vidusskola un Blīdenes pamatskola - Comenius individuālās mobilitātes projektu veiksmīgi īstenoja  jau pagājušā gadā. Iespēju mācīties un iepazīt dzīvi citās zemēs šogad pirmo reizi izmantos Dagdas vidusskola un Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskola.

 „Šī ir jaunākā no Comenius aktivitātēm, kas savu darbību uzsāka tikai pagājušā gadā, un  tā ir guvusi atzinību gan no Latvijas skolu, gan skolēnu puses. Par to liecina fakts, ka projektu iesniedzēju vidū ir arī pagājušā gada pieteicēji, kas šogad ne tikai uzdrošinās sūtīt mācīties savus skolēnus, bet ir gatavi uzņemt mācīties savā skolā arī citu valstu skolēnus,” uzsver VIAA Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas departamenta vadītāja Dagnija Dilāne.

Comenius individuālā mobilitāte skolēniem dod iespēju izjust mācības citā zemē, dzīvi viesģimenē un sazināšanos svešvalodā. ES Mūžizglītības programma sedz ceļa un valodu kursu izdevumus, ikmēneša kabatas naudu, apdrošināšanu un mobilitātes organizēšanas izdevumus, kopumā mobilitātes īstenošanā ieguldot 25 155 eiro. Comenius skolēnu individuālo mobilitāti var organizēt gan starp pamatskolām, gan vidusskolām, taču izglītības iestādēm nepieciešama iepriekšēja pieredze Comenius skolu partnerības projekta īstenošanā. 2011./2012.gadā šajā Comenius aktivitātē piedalījās 17 Eiropas valstis, taču šī gada konkursā būs jau 29 dalībvalstis.

Piektdien, 19. augustā, plkst. 10:00 viesnīcā „Albert Hotel”, Dzirnavu ielā 33, Rīgā, VIAA rīko sagatavošanas semināru aktivitātē iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem.
 
Comenius kā ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma, kas veicina vispārizglītojošo skolu sadarbību, skolēnu individuālo mobilitāti, kā arī nodrošina asistentūras un pedagogu tālākizglītības iespējas visā Eiropā. ES Mūžizglītības programmas īstenošanu Latvijā nodrošina VIAA.

Vairāk informācijas par:

Papildu informācija:

Egita Arbidāne,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: +371 67814326
e-pasts: egita.arbidane@viaa.gov.lv