Izsludināts Comenius skolēnu individuālās mobilitātes konkurss

24.08.2011

Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu ES Mūžizglītības programmas Comenius aktivitātē „Skolēnu individuālā mobilitāte”.

Comenius skolēnu individuālā mobilitāte sniedz iespēju Latvijas skolām uz laiku uzņemt ārvalstu skolēnus vai nosūtīt savus audzēkņus mācībās uz 29 Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas dalībvalstīm (izņemot Apvienoto Karalisti, Vāciju, Kipru un Īriju). Skolēni ārvalstīs 3 līdz 10 mēnešus mācās un dzīvo viesģimenēs.

Comenius programma finansē braucienu organizēšanu, skolēnu ceļa izdevumus, valodu prasmju pilnveidi, kā arī ikmēneša pabalstu un audzēkņu apdrošināšanu. Skolēniem, lai piedalītos aktivitātē, jābūt vismaz 14 gadu veciem. 

Skolēnu individuālās mobilitātes projektu pieteikumi 2012./2013. mācību gadam iesniedzami līdz 2011. gada 1. decembrim. Konkursā var piedalīties Latvijas vispārizglītojošās skolas, kuras pieteikšanās brīdī darbojas vai iepriekš darbojušās Comenius skolu partnerības projektos. Skolas var pieteikties finansējumam skolēnu mācībām vienā vai vairākās Comenius partnerskolās ārvalstīs.

2010./2011. mācību gadā Comenius skolēnu individuālās mobilitātes ietvaros 12 skolēni no Latvijas mācījās Francijas, Itālijas, Somijas un Spānijas skolās, bet divi jaunieši no Somijas un divi no Francijas skolojās Latvijā.

Visi pieteikuma aizpildīšanai vajadzīgie dokumenti atrodami Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā: Comenius » Skolēnu mobilitāte » Dokumenti un veidlapas .

Comenius ir ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma, kas veicina vispārizglītojošo skolu sadarbību, skolēnu individuālo mobilitāti, kā arī nodrošina asistentūras un pedagogu tālākizglītības iespējas visā Eiropā. ES Mūžizglītības programmas īstenošanu Latvijā nodrošina VIAA.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv