8,5 tūkstoši bērnu un jauniešu saņems ESF atbalstu sociālās atstumtības riska mazināšanai

30.08.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.) otrajā atlases kārtā ir apstiprinājusi 14 projektus. Plānots, ka to īstenošanas gaitā atbalstu saņems 8511 bērnu un jauniešu visā Latvijā.

Līdz 5.septembrim projektu iesniedzējiem VIAA nosūtīs lēmumus un VIAA mājas lapas sadaļā: ES struktūrfondi » Vispārējā izglītība » 1.2.2.4.2 » Aktivitātes virzība un noslēgtie līgumi publicēs apstiprināto projektu sarakstu. Plānots, ka vienošanās ar projektu īstenotājiem tiks noslēgtas līdz šā gada beigām. Projektus plānots sākt īstenot no 2012. gada. Ņemot vērā sociālā atbalsta raksturu, projektiem būs nodrošināts 100% ESF finansējums.

Projektu īstenošanas gaitā plānots nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem speciālās izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērni un jaunieši varēs saņemt dažādu speciālistu, piemēram, logopēdu,  psihologu, karjeras konsultantu atbalstu, būs nodrošinātas papildu konsultācijas mācību priekšmetos un pagarinātās dienas grupas. Bērni  un jaunieši varēs piedalīties arī dažādās interešu un aktīvās atpūtas nodarbībās, radošajās darbnīcās un vasaras nometnēs.

„ESF atbalsts rada papildu iespējas svarīgu sociālo jautājumu risināšanai, aptverot bērnu un jauniešu loku visā Latvijā. Jaunajos projektos plānotās daudzveidīgās aktivitātes un pasākumi sniegs praktisku palīdzību tiem daudzajiem bērniem, kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērniem un jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm, kā arī bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, iesaistot tos aktīvā dzīvē un sniedzot praktiskas iespējas mācīties,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās. 

Atklātas projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā VIAA saņēma 194 projektu iesniegumus par kopējo summu 21 651 616,99 lati. Projektus varēja iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt izglītības iestādes, pašvaldības un citas Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 35 140 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma – 150 000 latu. Atklātas projektu iesniegumu atlases otrajai kārtai pieejamais kopējais finansējums bija 2 074 854 lati, tātad atbalstu būs iespējams sniegt tikai 9,6% apjomā. „Ir patiesi žēl ļoti daudzu projektu iesniedzēju ieguldītā darba, ja finansiāli atbalstīt varam tikai nepilnus 10% no pieprasītā apjoma un 7% no sagatavoto projektu skaita. Aiz svītras ir palikuši daudzi labi un vajadzīgi projekti, un konkurence par atbalstu izvērtās ļoti nežēlīga. Šī ir kārtējā reize VIAA pieredzē, kad sociāli aktuālu problēmu risināšanai ir pieejams pārāk mazs finansējums,” piebilst VIAA direktore.

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku projektu īstenotāju loku visā Latvijā, projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā atbalstu saņems tikai tie projektu iesniedzēji, kuri nesaņēma atbalstu atlases pirmajā kārtā. Patlaban par 3,7 milj. latu tiek īstenoti 28 pirmās atlases kārtas projekti, un tajos palīdzību saņem vairāk nekā seši tūkstoši bērnu un jauniešu.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot atklātas projektu iesniegumu atlases ESF projektiem un visu (t.sk. ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu programmu
vadības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv