Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties Šveices stipendijām

05.09.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas doktorantus un jaunos zinātniekus piedalīties Šveices stipendiju fonda otrajā konkursā un veikt pētniecisko darbu Šveices zinātniskajās institūcijās.

Lai saņemtu stipendiju, doktorantam vai jaunajam zinātniekam ir jāpārstāv kāda Latvijas zinātniskā institūcija. Turklāt projektu pieteikumu iesniedz nevis pats doktorants vai jaunais zinātnieks, bet gan viņa mentors no Šveices uzņemošās institūcijas.

Doktorantiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 24 mēnešiem, jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem, savukārt mentoriem – pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām. Šveices Stipendiju fonda darba valoda ir angļu.

Konkursu izsludina Šveices Stipendiju fonda ieviešanas starpniekinstitūcija CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities). Pieteikumus var iesniegt līdz 1.novembrim. Papildu informācija: www.sciex.lv, www.sciex.ch. Šveices Stipendiju fonda konkursus paredzēts izsludināt reizi gadā (septembrī) līdz pat 2014. gadam.
Pirmā Latvijai izsludinātā konkursā projekti aptvēra visas zinātnes nozares. No pieciem Latvijas iesniegtajiem projektiem 111 652 LVL finansējumu pētnieku atalgojumam un ceļa izdevumiem saņēma trīs.

Šveices Stipendiju fonds ir daļa no Latvijas-Šveices sadarbības programmas, kas sniedz finansiālu ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, lai paaugstinātu Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicinātu ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā. Šveices Stipendiju fonda koordinējošā institūcija Latvijā ir VIAA.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv