Uzsāks skolotāju un akadēmiskā personāla izglītošanu

03.08.2006

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) noslēgusi līgumus ar projektu īstenotājiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai".

Līdz ar līgumu parakstīšanu darbību visā Latvijā uzsāks 91 projekts, paredzot akadēmiskā personāla un skolotāju kompetenču paaugstināšanu pedagoģiskajā, profesionālajā, tehnoloģiju un IT jomā. Projektos ietverta profesionālās pilnveides programmu un kursu, kā arī stažēšanās programmu izstrāde un īstenošana.

Lielākais apstiprināto projektu skaits ir Lielrīgas reģionā, kur kopumā īstenos 45 akadēmiskā personāla un skolotāju izglītošanas projektus. Zemgales reģionā uzsāks 18, Latgales reģionā - 12, Vidzemes un Kurzemes reģionā - 8 projektu īstenošanu.

Kopumā šajā ESF aktivitātē PIAA saņēma 174 projektus, no kuriem administratīvi atbilstīgi bija 125 projekti. Izglītības un zinātnes ministrija tālākai virzībai atbalstīja 91 projektu ar kopējo finansējumu 2662686,11 LVL apmērā. No tā 75 % jeb 1997012,46 LVL sedz Eiropas Sociālais fonds. Kopējais pieejamais finansējums aktivitātes ieviešanai ir 3 368 276 LVL.

Projektu iesniegšanas termiņš bija 2005.gada 1.novembris. Projektus varēja iesniegt izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, profesionālās asociācijas, valsts, pašvaldību un citas institūcijas, kas ir atbildīgas par pedagogu vai akadēmiskā personāla tālākizglītību. Projektu īstenošanas ilgums šajā aktivitātē ir 4 līdz 12 mēneši. Viena projekta minimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa ir 2500 LVL, bet maksimālā summa - 50 000 LVL.

PIAA kā struktūrfondu apguves 2.līmeņa starpniekinstitūcija administrē un koordinē ESF atklātu konkursu projektu ieviešanu izglītības nozarē.

Papildinformācija:

Elīna Vimba

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv