Notiks forums par profesionālās izglītības politiku Latvijā

05.04.2006

Šī gada 6. aprīlī viesnīcā Reval Hotel Latvia, Rīgā, Elizabetes ielā 55, notiks forums „Profesionālās izglītības politika Latvijā Lisabonas stratēģijas uzdevumu gaismā". Forumu rīko Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību.

Forumu par izglītības politikas un ekonomiskās attīstības mijiedarbību PIAA rīko, lai veidotu pastāvīgu profesionālu dialogu starp nozaru institūcijām un izglītotājiem un lai diskutētu par profesionālās izglītības ieguldījumu Lisabonas stratēģijas un Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā.

 Forumā piedalīsies nozaru asociāciju un uzņēmumu pārstāvji, ekonomisti, izglītības politikas veidotāji un eksperti gan no Latvijas, gan Lielbritānijas, tostarp izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un Lielbritānijas Izglītības un profesionālo kvalifikāciju centra starptautiskās pētniecības un stratēģijas eksperts Toms Linijs (Tom Leney).

 „Cilvēkresursu attīstībai laika posmā no 2007.-2013. gadam būs pieejami nepieredzēti daudz investīciju resursu no ES struktūrfondiem. Tāpēc racionāla dialoga iedibināšana un kopīgas izpratnes veidošana par izglītības politikas ieguldījumu uz zināšanām balstītas ekonomikas izveidē šodien ir vēl aktuālāka nekā 2000.gadā, kad Eiropa vienojās par Lisabonas stratēģiju", foruma nepieciešamību pamato PIAA direktore Dita Traidās.

Foruma pirmajā daļā uzaicinātie izglītības, ekonomikas un nozaru speciālisti uzstāsies ar savām prezentācijām par izglītības lomu uz zināšanām balstītas, konkurētspējīgas ekonomikas izveidē. Savukārt foruma nobeigumā plānota paneļdiskusija, kurā izglītības un nozaru speciālisti spriedīs par profesionālās izglītības un uzņēmējdarbības savstarpējo ietekmi, par investīciju atbalsta virzieniem, kā arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem izglītības plānošanā un īstenošanā.

„Izglītības sistēmai šobrīd dota iespēja nevis žēloties par līdzekļu trūkumu kvalitatīva izrāviena īstenošanai, bet gan kopā ar sabiedrotajiem - izglītības un ekonomikas ekspertiem, politikas plānotājiem, īstenotājiem un nozaru speciālistiem - kopīgi rast nozīmīgākās jomas, kurās ieguldīt savu enerģiju, resursus un darbu," uzsver D.Traidās.

Līdzīgus pasākumus pastāvīga dialoga, kā arī radošas, profesionālas diskusijas veicināšanai un uzturēšanai par izglītības, cilvēkresursu attīstības un ekonomikas izaugsmes savstarpējo mijiedarbi plānots rīkot arī turpmāk.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv