Novembris

01.11.2017
Seminārs Apes novada skolotājiem “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam”. Vairāk »
01.11.2017
Informatīvs seminārs par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
06.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu datortīklu administratoru nominācijā. Vairāk »
07.11.2017
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
07.11.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Liepājā. Vairāk »
08.11.2017
Seminārs Valmieras un Burtnieku novada skolotājiem “Jebkurā profesijā noderīgās prasmes (soft skills)”. Vairāk »
08.11.2017
Seminārs Valmieras un Burtnieku novada bibliotekāriem “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā”. Vairāk »
08.11.2017
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
09.11.2017
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
10.11.2017
Seminārs Ludzas un Ciblas novada skolotājiem “Karjeras informatīvie resursi un darbs no tiem”. Vairāk »
13.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu elektrisko instalāciju nominācijā. Vairāk »
14.11.2017
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
15.11.2017
Konference “Karjeras atbalsta sistēma augstskolās: izaicinājumi un risinājumi”. Vairāk »
15.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu skatlogu noformētāju, modes tehnoloģiju un grafiskā dizaina nominācijās.  Vairāk »
16.11.2017
Apmācību seminārs par Eiropas Savienības programmu Apvārsnis 2020. Vairāk »
21.11.2017
Seminārs Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā “Karjeras informatīvie resursi un darbs no tiem”. Vairāk »
21.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu būvniecības nozares nominācijā.  Vairāk »
22.11.2017
Seminārs Madonas novada skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
23.11.2017
Informatīvs seminārs par Apvārsnis 2020 jauno darba programmu. Vairāk »
23.11.2017
Lekcija LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Atvērto durvju dienā “Dažādas metodes pedagoga karjeras konsultanta ikdienai”. Vairāk »
23.11.2017
Informatīvs seminārs par Nordplus programmu 2018-2022. Vairāk »
24.11.2017
Seminārs Aizputes, Durbes un Skrundas novada pedagogiem karjeras konsultantiem “Karjeras attīstības atbalsta metodikas pedagogiem karjeras konsultantiem”. Vairāk »
27.11.2017
Informatīvs seminārs par iespējām iegūt finansējumu Marijas Sklodovskas Kirī vārdā nosauktajā programmā 2018. - 2020. gadā. Vairāk »
27.11.2017
Interaktīva diskusija par Erasmus+ programmas iespējām ikvienam jaunietim. Vairāk »
28.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu sabiedrisko pakalpojumu nominācijā. Vairāk »
29.11.2017
Informatīvs seminārs par aktuālajiem ERA – NET Cofund konkursiem. Vairāk »
29.11.2017
Karjeras atbalsta gadskārtējā nacionālā konference "Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā". Vairāk »
30.11.2017
Seminārs Liepājas un apkārtējo novadu bibliotekāriem “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā”. Vairāk »
30.11.2017
Starptautiska konference Erasmus+ ECVET projekta ietvaros „ECVET Mūžizglītības kontekstā”. Vairāk »