Šīs dienas notikumi

06.10.2017
Informatīvā pēcpusdiena par “WIDENING” aktivitātēm programmā “Apvārsnis 2020”. Vairāk »

Oktobris

09.10.2017 -

13.10.2017

Study Visit (Efektīva skolu pārvaldība, sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm, mazākumtautības skolu un profesionālajā izglītībā). Vairāk »
10.10.2017
Smiltenes novada bibliotekāriem seminārs “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
11.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Smiltenē. Vairāk »
12.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Madonā. Vairāk »
14.10.2017 -

19.10.2017

WorldSkills 2017, Abū Dabī (AAE) Vairāk »
14.10.2017
Euroguidance informācijas stendā Baltic Council for International Education izstādē "Starptautiskās Izglītības Dienas". Vairāk »
15.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Bauskā. Vairāk »
16.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Kuldīgā. Vairāk »
17.10.2017
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un Stipendijas” noslēguma konference. Vairāk »
17.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Ludzā. Vairāk »
19.10.2017
Prezentācija par izglītības iespējām Latvijā un Eiropā Eiropas Savienības mājas seminārā “Studē Eiropā!” Vairāk »
20.10.2017
Alūksnes novada jauniešiem nodarbības par IT resursiem karjeras plānošanai. Vairāk »
23.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Vecumnieku novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »
23.10.2017
Liepājas skolotājiem seminārs “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram pedagogam”. Vairāk »
24.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Viļakas novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Cilvēks un sabiedrība”. Vairāk »
24.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »
24.10.2017
Smiltenes novada skolotājiem seminārs “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram pedagogam” un “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”. Vairāk »
25.10.2017
Erasmus+ programmas KA1 “Personu mobilitātes augstākajā izglītībā” KA103 un KA107 aktivitāšu projektu vadības seminārs. Vairāk »
25.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »