Šīs dienas notikumi

10.05.2017
Konference "Latvijas iespējas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā Apvārsnis 2020”. Vairāk »

Maijs

16.05.2017
Informatīvs seminārs Kuldīgā par ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu. Vairāk »
23.05.2017
Informatīvs seminārs Rīgā par ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu. Vairāk »
24.05.2017
Informatīvs seminārs Rīgā par ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu. Vairāk »