Šīs dienas notikumi

23.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Vecumnieku novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »
23.10.2017
Liepājas skolotājiem seminārs “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram pedagogam”. Vairāk »

Oktobris

24.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Viļakas novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Cilvēks un sabiedrība”. Vairāk »
24.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »
24.10.2017
Smiltenes novada skolotājiem seminārs “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram pedagogam” un “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”. Vairāk »
25.10.2017
Erasmus+ programmas KA1 “Personu mobilitātes augstākajā izglītībā” KA103 un KA107 aktivitāšu projektu vadības seminārs. Vairāk »
25.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »
25.10.2017
Daugavpils pilsētas skolotājiem kursi “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
26.10.2017
Seminārs "Karjeras vadības prasmju attīstīšana ārpusstundu pasākumos" Vairāk »
27.10.2017
Varakļānu novada skolotājiem seminārs “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram pedagogam” un “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem” Vairāk »
31.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Rugāju novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Valodas”. Vairāk »
31.10.2017
Madonas novada bibliotekāriem seminārs “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Vairāk »
31.10.2017
Kokneses novada skolotājiem seminārs “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”. Vairāk »

Novembris

07.11.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Liepājā. Vairāk »
23.11.2017
Informatīvs seminārs par Nordplus programmu 2018-2022. Vairāk »

Janvāris

17.01.2018
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Preiļos. Vairāk »