Šīs dienas notikumi

23.11.2017
Informatīvs seminārs par Apvārsnis 2020 jauno darba programmu. Vairāk »
23.11.2017
Lekcija LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Atvērto durvju dienā “Dažādas metodes pedagoga karjeras konsultanta ikdienai”. Vairāk »
23.11.2017
Informatīvs seminārs par Nordplus programmu 2018-2022. Vairāk »

Novembris

24.11.2017
Seminārs Aizputes, Durbes un Skrundas novada pedagogiem karjeras konsultantiem “Karjeras attīstības atbalsta metodikas pedagogiem karjeras konsultantiem”. Vairāk »
27.11.2017
Interaktīva diskusija par Erasmus+ programmas iespējām ikvienam jaunietim. Vairāk »
28.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu sabiedrisko pakalpojumu nominācijā. Vairāk »
29.11.2017
Informatīvs seminārs par aktuālajiem ERA – NET Cofund konkursiem. Vairāk »
29.11.2017
Karjeras atbalsta gadskārtējā nacionālā konference "Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā". Vairāk »
30.11.2017
Seminārs Liepājas un apkārtējo novadu bibliotekāriem “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā”. Vairāk »
30.11.2017
Starptautiska konference Erasmus+ ECVET projekta ietvaros „ECVET Mūžizglītības kontekstā”. Vairāk »

Decembris

05.12.2017
Informatīvs seminārs par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
06.12.2017
Diskusiju forums “Ko nozīmē būt zinātniekam?” Vairāk »
08.12.2017
Konference karjeras konsultantiem “Karjeras konsultantu maģistra studijām – 10. Teorija,  prakse, attīstība". Vairāk »
08.12.2017
Konference "No Erasmus līdz Erasmus+: kvalitāte un ietekme". Vairāk »
11.12.2017
Informatīvs seminārs par Erasmus+ aktivitātēm augstākās izglītības sektorā. Vairāk »

Janvāris

17.01.2018
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Preiļos. Vairāk »