Šīs dienas notikumi

27.09.2017
Projektu vadības seminārs Erasmus+ 2017.gada konkursa stratēģisko partnerību projektiem. Vairāk »

Septembris

28.09.2017
ECVET seminārs Erasmus+ VET Hartu turētājiem un Erasmus+ VET Hartu potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem. Vairāk »
29.09.2017
Zinātnieku nakts Vairāk »

Oktobris

03.10.2017
Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) Starpskolu stratēģisko partnerību projektu vadības seminārs. Vairāk »
05.10.2017 -

06.10.2017

ECVET pieredzes apmaiņas seminārs Lietuvā. Vairāk »
06.10.2017
Informatīvā pēcpusdiena par “WIDENING” aktivitātēm programmā “Apvārsnis 2020”. Vairāk »
09.10.2017 -

13.10.2017

Study Visit (Efektīva skolu pārvaldība, sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm, mazākumtautības skolu un profesionālajā izglītībā). Vairāk »
10.10.2017
Smiltenes novada bibliotekāriem seminārs “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
11.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Smiltenē. Vairāk »
12.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Madonā. Vairāk »
14.10.2017 -

19.10.2017

WorldSkills 2017, Abū Dabī (AAE) Vairāk »
14.10.2017
Euroguidance informācijas stendā Baltic Council for International Education izstādē "Starptautiskās Izglītības Dienas". Vairāk »
15.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Bauskā. Vairāk »
16.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Kuldīgā. Vairāk »
17.10.2017
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un Stipendijas” noslēguma konference. Vairāk »
17.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Ludzā. Vairāk »
19.10.2017
Prezentācija par izglītības iespējām Latvijā un Eiropā Eiropas Savienības mājas seminārā “Studē Eiropā!” Vairāk »
20.10.2017
Alūksnes novada jauniešiem nodarbības par IT resursiem karjeras plānošanai. Vairāk »
23.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Vecumnieku novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »
23.10.2017
Liepājas skolotājiem seminārs “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram pedagogam”. Vairāk »
24.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Viļakas novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Cilvēks un sabiedrība”. Vairāk »
24.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »
24.10.2017
Smiltenes novada skolotājiem seminārs “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram pedagogam” un “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”. Vairāk »
25.10.2017
Erasmus+programmas KA1 “Personu mobilitātes augstākajā izglītībā” projektu vadības seminārs. Vairāk »
25.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”. Vairāk »
25.10.2017
Daugavpils pilsētas skolotājiem kursi “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
26.10.2017
Seminārs "Karjeras vadības prasmju attīstīšana ārpusstundu pasākumos" Vairāk »
27.10.2017
Varakļānu novada skolotājiem seminārs “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram pedagogam” un “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem” Vairāk »
31.10.2017
Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” Rugāju novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem priekšmetu grupā “Valodas”. Vairāk »
31.10.2017
Madonas novada bibliotekāriem seminārs “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Vairāk »
31.10.2017
Kokneses novada skolotājiem seminārs “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”. Vairāk »

Novembris

01.11.2017
Seminārs Apes novada skolotājiem “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam”. Vairāk »
01.11.2017
Informatīvs seminārs par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
06.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu datortīklu administratoru nominācijā. Vairāk »
07.11.2017
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
07.11.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Liepājā. Vairāk »
08.11.2017
Seminārs Valmieras un Burtnieku novada skolotājiem “Jebkurā profesijā noderīgās prasmes (soft skills)”. Vairāk »
08.11.2017
Seminārs Valmieras un Burtnieku novada bibliotekāriem “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā”. Vairāk »
08.11.2017
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
09.11.2017
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
10.11.2017
Seminārs Ludzas un Ciblas novada skolotājiem “Karjeras informatīvie resursi un darbs no tiem”. Vairāk »
13.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu elektrisko instalāciju nominācijā. Vairāk »
14.11.2017
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
15.11.2017
Konference “Karjeras atbalsta sistēma augstskolās: izaicinājumi un risinājumi”. Vairāk »
15.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu skatlogu noformētāju, modes tehnoloģiju un grafiskā dizaina nominācijās.  Vairāk »
16.11.2017
Apmācību seminārs par Eiropas Savienības programmu Apvārsnis 2020. Vairāk »
21.11.2017
Seminārs Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā “Karjeras informatīvie resursi un darbs no tiem”. Vairāk »
21.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu būvniecības nozares nominācijā.  Vairāk »
22.11.2017
Seminārs Madonas novada skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
23.11.2017
Informatīvs seminārs par Apvārsnis 2020 jauno darba programmu. Vairāk »
23.11.2017
Lekcija LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Atvērto durvju dienā “Dažādas metodes pedagoga karjeras konsultanta ikdienai”. Vairāk »
23.11.2017
Informatīvs seminārs par Nordplus programmu 2018-2022. Vairāk »
24.11.2017
Seminārs Aizputes, Durbes un Skrundas novada pedagogiem karjeras konsultantiem “Karjeras attīstības atbalsta metodikas pedagogiem karjeras konsultantiem”. Vairāk »
27.11.2017
Informatīvs seminārs par iespējām iegūt finansējumu Marijas Sklodovskas Kirī vārdā nosauktajā programmā 2018. - 2020. gadā. Vairāk »
27.11.2017
Interaktīva diskusija par Erasmus+ programmas iespējām ikvienam jaunietim. Vairāk »
28.11.2017
Seminārs profesionālās izglītības pedagogiem par SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu saturu sabiedrisko pakalpojumu nominācijā. Vairāk »
29.11.2017
Informatīvs seminārs par aktuālajiem ERA – NET Cofund konkursiem. Vairāk »
29.11.2017
Karjeras atbalsta gadskārtējā nacionālā konference "Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā". Vairāk »
30.11.2017
Seminārs Liepājas un apkārtējo novadu bibliotekāriem “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā”. Vairāk »
30.11.2017
Starptautiska konference Erasmus+ ECVET projekta ietvaros „ECVET Mūžizglītības kontekstā”. Vairāk »

Decembris

04.12.2017
Informatīvs seminārs karjeras atbalsta speciālistiem par projekta īstenošanu Vairāk »
05.12.2017
Seminārs par kopīgo maģistrantūras studiju programmu iespējām. Vairāk »
05.12.2017
Informatīvs seminārs par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Vairāk »
06.12.2017
Informatīvs seminārs par Erasmus+ 2018. gada konkursu. Vairāk »
06.12.2017
Diskusiju forums “Ko nozīmē būt zinātniekam?” Vairāk »
06.12.2017
Informatīvs seminārs karjeras atbalsta speciālistiem par projekta īstenošanu Vairāk »
08.12.2017
Erasmus+ programmas kvalitātes balvas “Spārni 2017” pasniegšanas ceremonija. Vairāk »
08.12.2017
Konference karjeras konsultantiem “Karjeras konsultantu maģistra studijām – 10. Teorija,  prakse, attīstība". Vairāk »
08.12.2017
Konference "No Erasmus līdz Erasmus+: kvalitāte un ietekme". Vairāk »
08.12.2017
Seminārs par Apvārsnis 2020 jauno darba programmu Vairāk »
11.12.2017
Informatīvs seminārs par Erasmus+ aktivitātēm augstākās izglītības sektorā. Vairāk »
12.12.2017
Informatīvs seminārs par izglītības iestāžu dalību pieaugušo izglītības projektā. Vairāk »
14.12.2017
Informatīvs seminārs par izglītības iestāžu dalību pieaugušo izglītības projektā. Vairāk »

Janvāris

03.01.2018
Seminārs par Erasmus+ mācību mobilitātes projektiem profesionālajā izglītībā (bez profesionālās izglītības mobilitātes hartas) Vairāk »
03.01.2018
Kursi Alūksnes novada pedagogiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
04.01.2018
Seminārs par Erasmus+ mācību mobilitātes projektiem skolu sektorā Vairāk »
04.01.2018
Konsultāciju seminārs Nordplus Pieaugušo izglītības apakšprogrammā. Vairāk »
04.01.2018
Konsultāciju seminārs Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammā. Vairāk »
04.01.2018
Kursi Priekules novada pedagogiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
05.01.2018
Seminārs par Erasmus+ mācību mobilitātes projektiem profesionālajā izglītībā (ar profesionālās izglītības mobilitātes hartas) Vairāk »
05.01.2018
Konsultāciju seminārs Nordplus Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā. Vairāk »
05.01.2018
Konsultāciju seminārs Nordplus Augstākās izglītības apakšprogrammā. Vairāk »
05.01.2018
Kursi Carnikavas novada pedagogiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
09.01.2018
Seminārs par Erasmus+ mācību mobilitātes projektiem pieaugušo izglītībā Vairāk »
09.01.2018
Kursi “Karjeras attīstības atbalsta metodikas pedagogiem karjeras konsultantiem”. Vairāk »
10.01.2018
Nodarbības jauniešiem “Karjeras izvēle mūža garumā” un “Stereotipi profesiju izvēlē”. Vairāk »
10.01.2018
Nodarbība “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
16.01.2018
Nodarbība “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”. Vairāk »
17.01.2018
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Preiļos. Vairāk »
17.01.2018
Nozaru seminārs “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā”. Vairāk »
23.01.2018
Nodarbības “Karjeras metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam” un “Jebkurā profesijā noderīgās prasmes”. Vairāk »
25.01.2018
Nozaru seminārs “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas”. Vairāk »
25.01.2018 -

26.01.2018

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 pusfināla konkurss nominācijās “Ēdienu gatavošana” un “Restorānu serviss”. Vairāk »
29.01.2018
Apvārsnis 2020 programmas "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to" kontaktbirža Briselē Vairāk »
30.01.2018
Seminārs Talsu, Mērsraga, Dundagas, Rojas, Tukuma, Jaunpils un Engures novadu pedagogiem karjeras konsultantiem. Vairāk »
31.01.2018
Nodarbība “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”. Vairāk »

Februāris

02.02.2018
Informatīvs seminārs par Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu pieteikumu sagatavošanu Vairāk »
07.02.2018
Mācību seminārs par Erasmus+ stratēģisko skolu apmaiņu partnerību projektiem Vairāk »
15.02.2018
Informatīvs seminārs potenciālajiem Eurostars-2 projektu dalībniekiem. Vairāk »
15.02.2018
Seminārs Ventspilī par iespējām iegūt Apvārsnis 2020 finansējumu. Vairāk »
23.02.2018 -

25.02.2018

VIAA dalība starptautiskajā izglītības izstādē “Skola – 2018” Vairāk »
23.02.2018
Nozaru seminārs “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā” Alūksnē. Vairāk »
27.02.2018
Seminārs par PostDoc Latvia jaunumiem 2. atlases kārtā. Vairāk »
27.02.2018
Informatīvs seminārs par programmas Apvārsnis 2020 tematiku  “Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība”. Vairāk »

Marts

01.03.2018
Nozaru seminārs “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā” Alūksnē. Vairāk »
22.03.2018
Nozaru seminārs “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā” Daugavpilī. Vairāk »