Šīs dienas notikumi

28.04.2017
Konference par karjeras vadības prasmju apguvi izglītības procesā. Vairāk »

Maijs

02.05.2017
Seminārs “Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas Eiropā”. Vairāk »
10.05.2017
Konference "Latvijas iespējas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā Apvārsnis 2020”. Vairāk »