Šīs dienas notikumi

29.08.2017
Erasmus+ projektu vadības seminārs “Mācību mobilitātes pieaugušo izglītības sektorā” (organizācijām bez PIA hartām). Vairāk »

Augusts

30.08.2017
Erasmus+ projektu vadības seminārs “Mācību mobilitātes pieaugušo izglītības sektorā” (organizācijām ar PIA hartām). Vairāk »
30.08.2017
Notiks seminārs par Erasmus+ stratēģisko partnerību projektiem Vairāk »

Septembris

06.09.2017
Tiešsaistes seminārs par Baltic Bonus programmu 2017. gadā. Vairāk »
07.09.2017
Seminārs Rīgā par Erasmus+ mācību mobilitātes projektiem pieaugušo izglītībā. Vairāk »
15.09.2017
Seminārs par sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam. Vairāk »
15.09.2017
Tiešsaistes seminārs potenciālajiem HERA programmas projektu dalībniekiem. Vairāk »
20.09.2017
Seminārs par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām karjeras izaugsmei. Vairāk »
27.09.2017
Projektu vadības seminārs Erasmus+ 2017.gada konkursa stratēģisko partnerību projektiem. Vairāk »
28.09.2017
ECVET seminārs Erasmus+ VET Hartu turētājiem un Erasmus+ VET Hartu potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem. Vairāk »
29.09.2017
Zinātnieku nakts Vairāk »

Oktobris

03.10.2017
Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) Starpskolu stratēģisko partnerību projektu vadības seminārs. Vairāk »
05.10.2017 -

06.10.2017

ECVET pieredzes apmaiņas seminārs Lietuvā. Vairāk »
06.10.2017
Informatīvā pēcpusdiena par “WIDENING” aktivitātēm programmā “Apvārsnis 2020”. Vairāk »
09.10.2017 -

13.10.2017

Study Visit (Efektīva skolu pārvaldība, sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm, mazākumtautības skolu un profesionālajā izglītībā). Vairāk »
10.10.2017
Smiltenes novada bibliotekāriem seminārs “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”. Vairāk »
11.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Smiltenē. Vairāk »
12.10.2017
Seminārs "Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā", Madonā. Vairāk »
14.10.2017 -

19.10.2017

WorldSkills 2017, Abū Dabī (AAE) Vairāk »
14.10.2017
Euroguidance informācijas stendā Baltic Council for International Education izstādē "Starptautiskās Izglītības Dienas". Vairāk »