Pieejams pētījums par karjeras atbalsta sistēmas darbības izvērtējumu Latvijā

11.07.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā pieejams pētījums par karjeras atbalsta sistēmas darbības izvērtējumu Latvijā.

Kopš 2008. gada Eiropas Komisija (EK) atbalsta starpvalstu projekta „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (EMKAPT) īstenošanu. Projektā no Latvijas darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un Nodarbinātības valsts aģentūras nominētie pārstāvji.

Projekta ietvaros 2011.-2012.gada periodā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi, kas palīdzētu izvērtēt mūžilga karjeras atbalsta nodrošinājumu valstī, noteiktu tos jautājumus, kuriem ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tās nepilnības, kuras ir jānovērš, balstoties uz citās Eiropas valstīs īstenoto praksi. Mūžilgs karjeras atbalsts ir visi tie pasākumi, kas ir paredzēti, lai palīdzētu cilvēkiem jebkurā viņu dzīves brīdī pieņemt lēmumus par izglītību, apmācību un nodarbošanos, kā arī vadīt savu karjeru.

Šis pētījums, kurš veikts pēc VIAA pasūtījuma, ir pirmais mēģinājums EMKAPT projekta metodisko ieteikumu testēšanai un adaptācijai Latvijā. Pētījuma autore - Dr.sc.administr.Inta Jaunzeme.

Pētījums pieejams VIAA mājas lapā, sadaļā EMKAPT » Informatīvie materiāli.