Publicēts pārskats par jauniešu bezdarbu Eiropā

04.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicēts pārskats "Jauniešu bezdarbs: mūslaiku krīze. Mūžilga karjeras atbalsta rīcībpolitikas nozīme darba piedāvājuma un pieprasījuma jomā".

Jauniešu bezdarbs ir aizvien aktuālāka problēma visā Eiropā, kas būtiski ietekmē indivīdus, kopienas, ekonomiku un sabiedrību. Šajā pārskatā ir analizētas gan pašreizējās tendences un problēmas, kuras jārisina jauniešiem un politikas veidotājiem, gan arī dažādās ES dalībvalstīs īstenotā rīcībpolitika un labā un interesantā prakse saistībā ar jauniešu bezdarba mazināšanu.Tajā ir pētīti arī citi izmantojamie pasākumi, kas balstīti uz mūžilga karjeras atbalsta rīcībpolitiku un praksi.

Īpaši ir aplūkots tas, kā elastīgu mūžilga karjeras atbalsta pakalpojumu rīcībpolitika var sekmēt jaunu valdības plānu izstrādi un īstenošanu ES dalībvalstīs. Visbeidzot, ir definēti galvenie jautājumi saistībā ar dalībvalstu vispārējās un profesionālās izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas rīcībpolitiku.

Pārskata autori ir Dr. Dīrdre Hjūza (Deirdre Hughes) (Apvienotā Karaliste) un Dr. Tibors Boržs Borbējs-Pece (Dr. Tibor Bors Borbely-Pecze) (Ungārija).

Pārskats lejupielādei pieejams VIAA mājas lapas sadaļā EMKAPT » Informatīvie materiāli.