Europass atver durvis mācībām un darbam Eiropā. Tas ir vienots, saskaņots dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un mācību iestāžu pārstāvjiem. Europass vien no mērķiem ir veicināt ES pilsoņu pārvietošanos Eiropā mācību un darba nolūkos.


EUROPASS
sastāv no pieciem dokumentiem:

  • Europass CV (Europass CV)
  • Europass Valodu pase (Europass Language Passport)
  • Europass Mobilitāte (Europass Mobility)
  • Europass Diploma pielikums (Europass Diploma Supplement)
  • Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam (Europass Certificate Supplement)


Kāpēc izmantot EUROPASS?

Ikviens Europass lietotājs, pretendējot uz kādu darba vietu, var izvēlēties lietot visus vai tikai dažus Europass dokumentus, jo:

  • Europass palīdzēs izcelt prasmes, kvalifikāciju un darba pieredzi,
  • Europass dokumenti ir aizpildāmi elektroniskā formātā,
  • Europass standarts ir ierasts un saprotams visās Eiropas Savienības valstīs,
  • ar Europass dokumentiem var pieteikties darbā, mācībās, praksē visā ES,
  • Europass dod iespēju starptautiski salīdzināt un novērtēt pretendentu zināšanas un iemaņas


Kur meklēt informāciju?

Plašāka informācija par EUROPASS mobilitātes dokumentiem atrodama Akadēmiskās informācijas centra struktūrvienībā Latvijas Nacionālajā Europass centra birojā - Rīga, Dzirnavu iela 16, 3. stāvs. Mob.tālr. +371 27052529, tālr.: 67358235, e-pasts: europass@aic.lv vai www.europass.cedefop.europa.eu.