Lasi pārskatu par karjeras atbalsta profesionalitātes pilnveidošanu!

30.07.2009

CEDEFOP (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) 2009. gada jūnijā ir publicējis pārskatu par karjeras atbalsta speciālistu profesionālo sagatavotību Eiropā „Professionalising career guidance: Practitioner competences and qualification routes in Europe” (Karjeras atbalsta profesionalitātes pilnveidošana: Karjeras speciālistu kompetences un izglītības iespējas Eiropā). Tas informē par pēdējā laika tendencēm izglītības piedāvājumā, norāda uz galvenajiem neatrisinātajiem jautājumiem un iespējamajiem politikas veidotāju, izglītotāju un pašu speciālistu tālākās rīcības scenārijiem.

Pārskats iztirzā kompetences jēdzienu un nosaka konkrētās kompetences, kas ir nepieciešamas karjeras konsultantiem. Tas piedāvā shematizētu kompetenču aprakstu un tā iespējamo pielietojumu, veidojot elastīgāku un loģiskāku individuālo izglītības ceļu  Karjeras atbalsta speciālistu kompetence ir būtisks karjeras atbalsta pakalpojumu kvalitātes nosacījums. CEDEFOP (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) pārskats apstiprina, ka pašlaik Eiropā ievērojami atšķiras karjeras konsultantu izglītības iespējas, kaut arī jāatzīmē, ka ir skaidra virzība uz specializētu studiju programmu izveidi. Līdz ar ierobežoto izglītības piedāvājumu, speciālistiem ir sarežģīti pašiem veidot savu karjeru, īpaši pārejot starp izglītības un nodarbinātības sektoriem un starp atbalsta funkcijām un profesionālām konsultācijām.

Pārskatā ir aplūkota karjeras speciālistu sagatavošana sešās valstīs, kas ir izvēlējušās koordinētu rīcību nacionālu jautājumu atrisināšanā, tai skaitā arī Latvijā.

Pārskats iztirzā kompetences jēdzienu un nosaka konkrētās kompetences, kas ir nepieciešamas karjeras konsultantiem. Tas piedāvā shematizētu kompetenču aprakstu, kas atbilst darba jomai un izskata kā kompetenču apraksts būtu pielietojams, tai skaitā veidojot elastīgāku un loģiskāku individuālo izglītības ceļu.

Pilns pārskata teksts lasāms mājas lapas sadaļā: Karjeras atbalsts » Uzziņas materiāli  » Pētījumi.