„Palīgs skolotājiem” – jauns interneta portāls

Eiropas Komisija internetā ir izveidojusi sadaļu „Palīgs skolotājiem” (Teachers' corner), kur plašā klāstā pieejami dažādi mācību materiāli par Eiropu.

Gan pedagogi, gan ikviens interesents šeit var atrast dažādas, daudzveidīgas publikācijas un mācību materiālus par Eiropas Savienību. Informācija ērti izvietota un pieejama tīmekļa vietnēs, brošūrās, grāmatās, kartēs un plakātos, sagrupēta pa bērnu un jauniešu vecuma grupām un publicēta gan latviešu valodā, gan citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Skatiet „Palīgu skolotājiem” interneta adresē: http://europa.eu/teachers-corner/index_lv.htm .