VIAA rīko Euroguidance mācību seminārus „Vecāki bērnu karjeras izvēles atbalstam”

01.03.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Euroguidance programma no 12. līdz 15.martam rīko semināru ciklu Rīgā un Latvijas reģionos par karjeras attīstības atbalstu skolēniem.

Semināros aicināti piedalīties direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā, metodiķi, pedagogi, klases audzinātāji, karjeras konsultanti un atbalsta personāls.
Semināros skolas personāls tiks sagatavots darbam ar vecākiem, veicinot aktīvu vecāku līdzdalību savu bērnu karjeras attīstības atbalsta procesā, palīdzot vecākiem iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmētu pusaudžu karjeras plānošanu. Interesenti semināra laikā varēs iepazīties arī ar Euroguidance programmas metodisko un informatīvo atbalstu skolēniem un izglītības iespējām Latvijā un Eiropā.

Semināru norises vietas un darba programmas:

  • No 12.-13.martam Gulbenē, Gulbenes novada domē: gulbene_programma_skolot_ju_semin_rs_2012_marts_eg.doc?d=files/news/13865/gulbene_programma_skolot_ju_semin_rs_2012_marts_eg.doc
  • No 12.-13.martam Ventspilī, Ventspils 1.ģimnāzijā: ventspils_programma_skolot_ju_semin_rs_2012_marts_eg.doc?d=files/news/13865/ventspils_programma_skolot_ju_semin_rs_2012_marts_eg.doc
  • No 13.-14.martam Bauskā, Bauskas novada Izglītības pārvaldē: bauska_programma_skolot_ju_semin_rs_2012_marts_eg.doc?d=files/news/13865/bauska_programma_skolot_ju_semin_rs_2012_marts_eg.doc
  • No 14.-15.martam Liepājā, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā: liep_ja_programma_skolot_ju_semin_rs_2012_marts_eg.doc?d=files/news/13865/liep_ja_programma_skolot_ju_semin_rs_2012_marts_eg.doc

Vajadzības gadījumā aicinām par semināriem

- Gulbenē sazināties ar Anitu Birznieci, tālr. 64497725, e-pasts: anita@gulbene.lv
- Ventspilī sazināties ar Rutu Ogurcovu, tālr. 63601226, e-pasts: ruta.ogurcova@ventspils.gov.lv
- Bauskā sazināties ar Lailu Jurčiku, tālr. 63924389, e-pasts: laila.jurcika@bauska.lv
- Liepājā sazināties ar Aelitu Antonovu, tālr. 63489143, e-pasts: aelita.antonova@lip.lv

vai ar Brigitu Miķelsoni, tālr.:67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv