RIIMC organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus „Pedagogu un vecāku loma bērna karjeras izvēlē”

02.03.2012

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) 15. un 16.martā aicina Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogus uz 2 dienu profesionālās pilnveides kursiem „Pedagogu un vecāku loma bērna karjeras izvēlē”.

Kursos aicināti piedalīties direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā, metodiķi, pedagogi, klases audzinātāji, karjeras konsultanti un atbalsta personāls. Kursu laikā varēs iepazīties arī ar Euroguidance programmas metodisko un informatīvo atbalstu skolēniem un izglītības iespējām Latvijā un Eiropā.

Semināru norises vieta: RIIMC, Kaņiera ielā 15, Rīgā, LV – 1063
Laiks: 15. un 16.martā no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00
Vairāk informācijas pa tālruni 67105540 vai rakstot uz e-pastu Kitija.Cipane@riga.lv