Jauniešiem iespēja piedalīties konkursā „Generation 1992”

23.05.2012

1992. gadā – tieši pirms 20 gadiem visas Eiropas Savienības (ES) valstis nolēma kopīgi izveidot vienotu Eiropas Savienības tirgus telpu, kas nojauca robežas brīvai cilvēku mobilitātei, preču, pakalpojumu un kapitāla kustībai.

2012.gads ir Eiropas vienotās tirgus telpas 20 gadu jubilejas gads, tāpēc Eiropas Komisija uzrunā tieši 1992.gadā dzimušos jauniešus un aicina piedalīties radošo darbu konkursā „Paaudze 1992” („Generation 1992”).

Lai piedalītos konkursā jaunieši aicināti būt radoši un paust savu viedokli par ES. Kā viņi izjūt to? Cik lielā mērā viņi apzinās brīvību, ko piedāvā ES vienotais tirgus, kādu Eiropu viņi vēlētos saredzēt nākotnē?

Savu viedokli, pieredzi, priekšstatus un vēlmes jaunieši aicināti paust, izmantojot pildspalvu, otu, fotokameru, datoru, vai mobilo telefonu un ļaujoties savām radošajām spējām!

Divdesmit konkursa finālisti tiks aicināti piedalīties Eiropas nedēļā Briselē no 2012. gada 15. līdz 19. oktobrim; apbalvošanas ceremonija notiks 15. oktobrī.

Katras kategorijas uzvarētājiem tiks piedāvāta četru nedēļu prakse Eiropas institūcijās, tāpat arī starptautiskās kompānijās, turklāt, balvās - mobilie telefoni, kameras, MP3 atskaņotāji u.c.

Plašāka informācija par konkursu: www.generation1992.eu vai pie Ineses Mauriņas, projekta „Paaudze 1992” koordinatores Latvijā (tālr. +371 29197957; e-pasts: inese.maurina@paueducation.com).