Aicinām apmeklēt semināru par e-metodēm karjeras atbalsta sniegšanā

10.10.2012

Šī gada 9. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē semināru „Elektroniskās darbu mapes karjeras atbalstam”. Seminārs paredzēts pedagogiem - karjeras konsultantiem un citiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas specializējušies jauniešu karjeras attīstības atbalstā.

Darbu mape jeb „portfolio” ir plaši izmantota pedagoģiskā metode, ko pazīst arī karjeras speciālisti. Daudzviet pasaulē šī metode ir pārcelta interneta vidē, radot „e-portfolio”. Kāda ir Latvijas speciālistu pieredze? Vai mūsu jaunieši un pedagoģiskais personāls ir gatavi darbu mapes veidot e-vidē, izmantot e-vidi savas karjeras plānošanai? Kāds atbalsts būtu nepieciešams?

Aicinām uz semināru speciālistus, kuriem ir:

 • pieredze darbā ar
   • darba mapēm karjeras izglītības un konsultāciju ietvaros;
   • elektroniskajām darbu mapēm (e-portfolio);
   • citu e-metožu izmantošanu karjeras atbalstam;
   • karjeras atbalsta e-līdzekļu izstrādi.
 • interese iesaistīties darba grupā kas sniegtu saturiskus, metodiskus un tehniskus ieteikumus Latvijas e-mapju rīka izstrādei, ja tāds tiks veidots.

Laiks: 2012.gada 9. novembris, no plkst.10:30 līdz 15:30
Vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvārī 4, Rīgā

Lai reģistrētu savu dalību seminārā, aicinām līdz 6. novembrim aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu.

Vairāk informācijas pa tālruni: 67830838 vai rakstot uz e-pastu: ilze.jansone@viaa.gov.lv.