VIAA mājas lapā publicēti informatīvi materiāli par karjeras vadību un attīstību

14.12.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Euroguidance» Pētījumi, rekomendācijas, politikas dokumenti ir publicēti latviešu valodā tulkoti informatīvie materiāli par karjeras vadības prasmēm un karjeras attīstību.

Visus informatīvos materiālus ir iespējams lejupielādēt, sekojot sadaļas saitei tabulā, iepretim atbilstošajam informatīvajam materiālam.

 

Informatīvais materiālsAnotācijaLejupielādēt:

EMKAPT pārskats Nr.1:
Elastdrošība:Ietekme uz mūžilgu karjeras atbalstu

Elastdrošība cenšas saskaņot elastību darba devējiem ar drošību indivīdiem. EMKAPT pārskats izklāsta elastdrošības jēdziena būtību, izvērtē, kāpēc tā kļūst arvien interesantāka politikas veidotājiem visā Eiropā, un aplūko dažus jautājumus un diskusijas, kas saistīti ar šo jēdzienu. Pārskats sīkāk analizē elastdrošības politikas ietekmi uz mūžilgu karjeras atbalstu. 

Sadaļā» Pētījumi

Ziņojums no 6. Starptautiskā
simpozija par karjeras attīstību
un sabiedrisko politiku
(Budapešta, 2011. gada 5.-7. decembris).

 

Simpozijā piedalījās 127 pārstāvji no 31 valsts. Ziņojumā ir sniegts simpozija dalībnieku secinājumu kopsavilkums par četriem tematiem:

 

1. Politiskās, ekonomiskās un sociālās izmaiņas. Izmaiņas karjeras izglītības rīcībpolitikas un prakses uzdevumos.
2. Mūžilga karjeras atbalsta politika kā integrētas cilvēkresursu attīstības rīcībpolitikas daļa. Problēmas un iespējas.
3. Mainīgā pasaule un mainīgais karjeras atbalsta uzdevums. Mūžilga karjeras atbalsta speciālistu prasmes un kompetences.
4. Uz pierādījumiem balstīta prakse un rīcībpolitika.

 

Ziņojums apraksta darbības principus un sniedz ieteikumus tālākai rīcībai. Tas ir pirmkārt paredzēts politikas veidotājiem.

 

Sadaļā» Rekomendācijas

EMKAPT informatīvais paziņojums
par karjeras vadības prasmēm. 

 

Informatīvais paziņojums sniedz pamatinformāciju par ES rīcībpolitiku saistībā ar tematu karjeras vadības prasmes un aplūko šo tematu plašākā kontekstā, lai informētu par jaunākajām ES politikas tendencēm, kurās mūžilgs karjeras atbalsts var dot būtisku ieguldījumu.

Paziņojuma pirmajā daļā ir pētīts kā un kāpēc karjeras vadības prasmju jautājums ir prioritārs saistībā ar mūžilga karjeras atbalsta stratēģiju īstenošanu. Otrā daļa ir veltīta ar šo tematu saistītajām nākotnes darbībām attiecībā uz krīzes pārvarēšanas plānu, Lisabonas stratēģiju un sistēmu „ET 2020”.  

 

Sadaļā» Pētījumi 

EMKAPT Informatīvais paziņojums:
Karjeras vadības prasmes: vērtēšana kā mācību procesa daļa. 

 

Informatīvajā paziņojumā ir aplūkota karjeras vadības prasmju apguves vērtēšana gan izglītības, gan darba tirgus sektorā. Tā nolūks ir piesaistīt uzmanību karjeras izglītības jautājumam, pievēršoties trim būtiskiem aspektiem:

 

1. Vērtēšana kā mācību procesa daļa un vērtēšana kā mācīšanās
2. Darbu mapes pieeju izmantošana karjeras izglītības vērtēšanā
3. Būtiskas problēmas, kas saistītas ar darbu mapes izmantošanu karjeras izglītības vērtēšanā izglītības iestādēs un valsts nodarbinātības dienesta (VND) iestādēs


Informatīvajā paziņojumā ir ietvertas arī bibliogrāfiskās atsauces un tīmekļa avotu norādes, kas var atvieglot karjeras vadības prasmju vērtēšanas politikas un paņēmienu izstrādi.

 

 

Sadaļā» Pētījumi