Konference „Karjeras attīstības atbalsts skolēniem”

21.10.2009

Lai aktualizētu jautājumu par karjeras attīstības atbalsta nepieciešamību jauniešiem, kā arī sniegtu iespēju dalīties pieredzē karjeras izglītības pasākumu organizēšanā un īstenošanā skolās, VIAA rīko konferenci „Karjeras attīstības atbalsts skolēniem”. Tā notiks 30.oktobrī no plkst. 10:00 līdz 15:30 viesnīcā „Rīga” (Aspazijas bulvārī 22, Rīgā).

 

Konferencē aicināti piedalīties augstskolu lektori, pārstāvji no dažādām valsts iestādēm, izglītības pārvaldēm, vispārizglītojošajām skolām, bibliotēkām, Latvijas Vecāku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas u.c.

 

Konferencē būs iespēja redzēt karjeras atbalsta daudzveidību un iespējas ne tikai galvaspilsētā, bet arī mazās lauku skolās. Konferences dalībnieki varēs uzklausīt dažādu iestāžu pieredzi, kā plānot un īstenot karjeras izglītības pasākumus.

 

Konferences noslēgumā plānota paneļdiskusija par karjeras vadības prasmju integrēšanu izglītības procesā, karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes nodrošināšanu izglītības sektorā, kā arī starpsektoru un starpinstitūciju sadarbību un atbalstu šādu pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanai jauniešiem.

 

Lūdzam savu dalību konferencē pieteikt līdz 26.oktobrim, pa tālruni: 67830829 vai pa e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv .