Aicinām pedagogus apmeklēt seminārus par karjeras atbalstu riska grupu jauniešiem

15.03.2013

Skolēnu pavasara brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem pedagoģiskajā procesā”.

Uz divu dienu semināriem tiek aicināti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi 5.-9.klasēs, direktora vietnieki un pedagogi - karjeras konsultanti.

Semināros varēs iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem darbā ar skolēniem un jauniešiem, kas ir mācībās nemotivēti un pakļauti sociālās atstumtības riskam. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību) un motivētu paši sevi pieņemt lēmumus.

Semināru norises vietas un darba programmas:

  • 25.-26.martā Daugavpilī, Daugavpils Vienības pamatskolā: daugavpils_semin_ra_programma_2013_marts.doc?d=files/news/18899/daugavpils_semin_ra_programma_2013_marts.doc
  • 26.-27.martā Jēkabpilī, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā: j_kabpils_semin_ra_programma_2013_marts.doc?d=files/news/18899/j_kabpils_semin_ra_programma_2013_marts.doc
  • 26.-27.martā Liepājā, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā: liep_jas_semin_ra_programma_2013_marts.doc?d=files/news/18899/liep_jas_semin_ra_programma_2013_marts.doc
  • 25.-26.martā Ventspilī, Ventspils 1.ģimnāzijā: ventspils_semin_ra_programma_2013_marts.doc?d=files/news/18899/ventspils_semin_ra_programma_2013_marts.doc


Vajadzības gadījumā par semināriem aicinām sazināties ar šādām kontakrpersonām:

vai ar Brigitu Miķelsoni, tālr.: 67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv