Rīko semināru Karjeras nedēļas koordinatoriem

03.04.2013

2013. gada 4.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Euroguidance programma rīko darba semināru 11 pilsētu Izglītības pārvalžu pārstāvjiem, kas nominēti koordinēt Karjeras nedēļas pasākumu plānošanu un organizēšanu savās pilsētās.

Semināra laikā dalībnieki dalīsies pieredzē un veidos „ideju grozus”, lai šī gada Karjeras nedēļas pasākumu programmas katrā pilsētā būtu daudzveidīgas un sniegtu skolēniem plašas iespējas izzināt sevi un savas karjeras iespējas.

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies no 7. līdz 13. oktobrim 11 Latvijas pilsētās - Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā un Valmierā. Karjeras nedēļu organizē VIAA Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programmas ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Karjeras nedēļas laikā jauniešiem tiek dota iespēja izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.

2012. gadā Karjeras nedēļa Latvijā norisinājās pirmo reizi. Karjeras nedēļas pasākumos piecās Latvijas pilsētās iesaistījās vairāk nekā 100 uzņēmumu un mācību iestāžu visā Latvijā, pulcējot ap 9 000 skolēnu.