Publicēts karjeras atbalsta terminus skaidrojošs materiāls

14.05.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā publicēts karjeras atbalsta glosārijs.

To izstrādājis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT), lai sniegtu vienotu skaidrojumu terminiem, kas tiek izmantoti mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrādē un ar to saistītajos karjeras atbalsta jautājumos.

Materiālā skaidroti biežāk izmantotie karjeras atbalsta termini, sniegts to tulkojums angļu valodā, kā arī komentārs par termina lietojumu.

EMKAPT glosārijs ir iecerēts kā vērtīgs resurss nozarē strādājošajiem politikas veidotājiem un speciālistiem.

EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs pieejams VIAA mājas lapas sadaļā Euroguidance » Karjeras speciālistiem.